Dnes
Teplota: 25.0 °C

Středa, 13.5.2020Projekt Rozvoj regionálního partnerství pokračuje

Projekt Rozvoj regionálního partnerství pokračuje


Město Náchod se opět zapojilo do realizace projektu Rozvoj regionálního partnerství II, do kterého se se v rámci Kraje zapojilo devět obcí s rozšířenou působností z patnácti. Díky projektu bude možné uskutečnit aktivity v celkové částce přes 1.600.000,- Kč vč. DPH.

Na území města Náchoda bude podpořena stabilizace a posílení funkčních procesů plánování sociálních služeb a zpracován Střednědobý plán sociálních služeb Města Náchod 2021-2023. V zájmu cílových skupin bude zpracována analýza využití odlehčovacích služeb na území Náchodska a sestavení nabídky možností nastavení jejich efektivní realizace. Za účelem zvýšení kvality a efektivity poskytování pečovatelských služeb v obcích s pověřeným úřadem bude zajištěna metodická podpora a mentoring jejich zaměstnancům. Pro pracovníky v sociální oblasti budou realizovány vzdělávací akce, semináře, stáže za účelem navýšení jejich klíčových kompetencí, rozvoje a zefektivnění využití sociálních služeb. Každoročně budou uspořádány informační akce, jejichž cílem je navázání kontaktu s potenciálními klienty nestigmatizujícím způsobem ve veřejném prostředí a zvýšení informovanosti o možnosti řešení nepříznivé sociální situace.

Prostředky na realizaci projektu, Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje II, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0011870, získal Královéhradecký kraj z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy OPZ: 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou. Projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Královéhradeckého kraje, jeho realizace potrvá od 1. 9. 2019 do 30.6.2022.

 

Více na:

 http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz/cz/poskytovatele/projekty/reg-partnerstvi-2/rozvoj-regionalniho-partnerstvi-ii-310527/


Logo OPZ barevné Logo OPZ barevné

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 18. 5. 2020


 Úřad:

 Pondělí 8-17 hod.
 Úterý 8-14 hod.
 Středa 8-17 hod.
 Čtvrtek 8-14 hod.
 Pátek 8-13:30 hod. Přepážková pracoviště:

 Více informací + možnost objednání


 CzechPoint:

 Po, St 8.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.
 Út, Čt 8:00-14.00 hod.
 Pá 8:00-13.30 hod.


 CzechPoint, Zámecká 1845:

 Po, St 8.00-12.00 a 13.00-15.00 hod.
 Út, Čt 8:00-14.00 hod.
 Pá 8:00-13.30 hod.