Dnes
Teplota: 13.9 °C

Čtvtek, 9.3.2017Informace k vítání občánků pořádané Městským úřadem v Náchodě

Informace k vítání občánků pořádané Městským úřadem v Náchodě


Vážení rodiče, rádi bychom vás touto cestou informovali o  způsobu organizace vítání občánků.

 Z  důvodu ochrany osobních údajů je možné vítání občánků pořádat pouze na žádost rodičů novorozenců, jelikož Město Náchod nemá možnost získat potřebné informace. Je tedy třeba, aby rodiče kontaktovali matriku MěÚ Náchod, osobně, telefonicky na č. 491 405 212, 491  405  213, případně e-mailem: h.capova@mestonachod.cz  , l.horakova@mestonachod.cz  a domluvili si termín a hodinu vítání a pro účely evidence nahlásili jméno a datum narození dítěte, Vaše jméno a vztah k  dítěti a  adresu trvalého bydliště.

Akce je určena všem novorozencům s trvalým bydlištěm v Náchodě, tedy i těm dětem, které se nenarodily v náchodské porodnici. Vítáme občánky starší tří měsíců věku. Svoji účast můžete kdykoli na již uvedených kontaktech přesunout, či zrušit.

 

Matrika Náchod


 Kolébka na náchodské radnici Kolébka na náchodské radnici

Další zprávy /