Dnes
Teplota: 12.8 °C

Středa, 1.11.2017Město Náchod nabízí občanům kompostéry

Město Náchod nabízí občanům kompostéry


Město Náchod zakoupilo v rámci projektu „Nakládání s BRO - kompostování" kompostéry o objemu 700 l určené ke kompostování komunálního biologického odpadu.

 

Město Náchod tímto občanům města nabízí bezplatné zapůjčení těchto kompostérů při splnění následujících podmínek:

1)  zájemce podá žádost o zapůjčení kompostéru, ve které uvede:

  • - kontaktní údaje - adresu, telefon, příp. e-mail,
  • - jména a adresy osob, které budou kompostér využívat (osoby ve společné domácnosti, obyvatelé sousedních nemovitostí apod.).

 

Žádosti budou přijímány od pondělí 13.11.2017, formulář žádosti je možno vyzvednout na odboru životního prostředí, popř. stáhnout z webových stránek Města Náchod (http://mestonachod.cz/mestsky-urad/formulare/#zp - Sekce životní prostředí, 9. Ostatní).

Žádost je možno podat jakýmkoliv oficiálním způsobem, tj. písemně poštou či na podatelně, nebo elektronicky datovou schránkou či el. poštou (s ověřeným el. podpisem) na adresu podatelna@mestonachod.cz

2)  zájemce uzavře s Městem Náchod příslušnou smlouvu o výpůjčce kompostéru.

 

Kompostéry jsou určeny prioritně pro občany příměstských částí Babí, Dobrošov, Jizbice, Lipí, Malé Poříčí a Pavlišov, kde nejsou rozmístěny hnědé nádoby na svoz bioodpadu. Při předávání kompostérů do výpůjčky bude zohledňováno pořadí došlých žádostí a počet osob užívajících kompostér, a to až do vyčerpání zásob. Na uzavření smlouvy o výpůjčce kompostéru není právní nárok.

 

 

Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města

 


Kompostéry pro občany Kompostéry pro občany

Další zprávy /