Dnes
Teplota: 11.6 °C

Středa, 1.11.2017Město Náchod nabízí občanům kompostéry

Město Náchod nabízí občanům kompostéry


Město Náchod zakoupilo v rámci projektu „Nakládání s BRO - kompostování" kompostéry o objemu 700 l určené ke kompostování komunálního biologického odpadu.

 

Město Náchod tímto občanům města nabízí bezplatné zapůjčení těchto kompostérů při splnění následujících podmínek:

1)  zájemce podá žádost o zapůjčení kompostéru, ve které uvede:

  • - kontaktní údaje - adresu, telefon, příp. e-mail,
  • - jména a adresy osob, které budou kompostér využívat (osoby ve společné domácnosti, obyvatelé sousedních nemovitostí apod.).

 

Žádosti budou přijímány od pondělí 13.11.2017, formulář žádosti je možno vyzvednout na odboru životního prostředí, popř. stáhnout z webových stránek Města Náchod (http://mestonachod.cz/mestsky-urad/formulare/#zp - Sekce životní prostředí, 9. Ostatní).

Žádost je možno podat jakýmkoliv oficiálním způsobem, tj. písemně poštou či na podatelně, nebo elektronicky datovou schránkou či el. poštou (s ověřeným el. podpisem) na adresu podatelna@mestonachod.cz

2)  zájemce uzavře s Městem Náchod příslušnou smlouvu o výpůjčce kompostéru.

 

Kompostéry jsou určeny prioritně pro občany příměstských částí Babí, Dobrošov, Jizbice, Lipí, Malé Poříčí a Pavlišov, kde nejsou rozmístěny hnědé nádoby na svoz bioodpadu. Při předávání kompostérů do výpůjčky bude zohledňováno pořadí došlých žádostí a počet osob užívajících kompostér, a to až do vyčerpání zásob. Na uzavření smlouvy o výpůjčce kompostéru není právní nárok.

 

 

Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města

 


Kompostéry pro občany Kompostéry pro občany

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.