Dnes
Teplota: 16.3 °C

Sobota, 9.9.2017Partnerská delegace Náchoda navštívila lotyšskou Bausku

Partnerská delegace Náchoda navštívila lotyšskou Bausku


 Mezi partnerská města Náchoda patří i lotyšská Bauska. Vztahy mezi Náchodem a Bauskou jsou ideově ukotveny v zajímavých  historických souvislostech. Spojnicí mezi Českem a Lotyšskem (Náchodem a Bauskou) je osoba Petra Birona,vévody Kuronského a Zaháňského, majitele náchodského panství na sklonku 18. století.

Lotyšská Bauska byla v historii rovněž sídlem kuronských vévodů. Náchod a Bauska si pravidelně již mnoho let vyměňují delegace. V letošním roce se Náchoďané po dvou letech opět vypravili do Bausky. Jádrem delegace byl početný dětský pěvecký sbor Canto Základní umělecké školy v Náchodě, který vystoupil nejen na tradičním festivalu v Bausce, ale i v hlavním městě Lotyšska Rize (tento koncert proběhl s kooperací Velvyslanectví České republiky v Lotyšsku)  

Jsem přesvědčen, že právě zaměření partnerských kontaktů Náchoda s Bauskou na mládež a kulturu je tím správným směrem, který brání tomu, aby tyto kontakty sklouzly k formální povrchnosti", říká místostarosta Miroslav Brát, který náchodskou delegaci do Lotyšska vedl.

 

Foto archiv MD

  

Video: Pěvecký sbor Canto

https://www.youtube.com/watch?v=9DpH3sOrZrU

 


Partnerská delegace Náchoda navštívila lotyšskou Bausku Partnerská delegace Náchoda navštívila lotyšskou Bausku

Partnerská delegace Náchoda navštívila lotyšskou Bausku Partnerská delegace Náchoda navštívila lotyšskou Bausku

Další v galerii 21

Další zprávy /