Dnes
Teplota: 0.0 °C

Pondělí, 25.1.2021Vodárenská soustava východních Čech projde rozsáhlou modernizací

Vodárenská soustava východních Čech projde rozsáhlou modernizací


V pátek 22. ledna 2021 byla v Náchodě podepsána smlouva o dílo na realizaci jednoho z největších vodárenských projektů pod názvem „Posílení kapacity a zabezpečenosti východočeské vodárenské soustavy Náchod - Hradec Králové". 

„V roce 2020 získala naše společnost stavební povolení na realizaci výstavby nového vodojemu Branka III, přestavbu a modernizaci stávajícího vodojemu Teplice nad Metují, prameniště Na Plachtách, zdrojů Petrovičky a Bezděkov nad Metují", uvedl při podpisu smlouvy Dušan Tér, předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. „Nejvýznamnější částí projektu je nový vodojem Branka III s kapacitou 5000 m3, který umožní nejen distribuci kvalitní pitné vody ze zdrojů v Polické pánvi zákazníkům na Hradecku a Pardubicku, ale bude také sloužit jako rezerva pro případ odstávek nebo poruch na Náchodsku", doplnil Tér.

Celkové náklady na projekt představují částku 189,5 milionů Kč. „Podařilo se nám získat dotaci v rámci programu Ministerstva zemědělství ČR „Podpora pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody", která pokryje 70 % celkových nákladů", přiblížil financování projektu Jan Birke, místopředseda představenstva Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. a starosta Náchoda. „Jedná se o jednu z nejvýznamnějších investic do vodárenských soustav v současnosti," řekl Birke. „Jsem rád, že se tak významný projekt, jehož příprava trvala šest let, dostal do realizace. Tato stavba umožní do budoucna přivézt vodu z Polické pánve i na Rychnovsko," konstatoval Drahoslav Chudoba, jednatel společnosti DABONA s.r.o.

Přípravu projektové dokumentace zastřešila společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Manažerem projektu je společnost DABONA s.r.o., technický dozor investora zajistí VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele projektu se stalo sdružení „Společnost VVS Náchod" reprezentované společnostmi VCES a.s. a KUNST, spol. s.r.o. Zatímco VCES bude realizovat stavební část projektu, KUNST dodá vodárenské technologie. „V nejbližších dnech převezmeme od investora staveniště a zahájíme práce na projektu. Na realizaci máme 20 měsíců," uvedl Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s. „Jsme rádi, že můžeme navázat na spolupráci v předcházejících letech", uzavřel Pokorný.


Vodárenská soustava východních Čech projde rozsáhlou modernizací Vodárenská soustava východních Čech projde rozsáhlou modernizací

Vodárenská soustava východních Čech projde rozsáhlou modernizací Vodárenská soustava východních Čech projde rozsáhlou modernizací

Další v galerii 5

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 15. 2. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–12.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–12.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00-12.00 pouze klienti objednaní emailem, telefonicky
       13.00-17.00 bez objednání
   út    8.00-12.00 pouze klienti objednaní emailem, telefonicky
   st    8.00-12.00 pouze klienti objednaní emailem, telefonicky
       13.00-17.00 bez objednání
   čt    8.00-12.00 pouze klienti objednaní emailem, telefonicky
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00-13.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    12.00-17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.