Dnes
Teplota: 11.0 °C

Pondělí, 8.3.2021Náchodu se otevírají nové možnosti v lázních Běloves

Náchodu se otevírají nové možnosti v lázních Běloves


Město Náchod dlouhodobě usiluje o obnovení lázeňství v místní části Běloves. S ohledem na složité majetkové poměry v původních lázních se v roce 2015 rozhodlo vedení města jít svou vlastní cestou. Následovaly investice do vlastních vrtů minerální vody a od roku 2019 jsou veřejnosti k dispozici nová pítka a se zázemím vily Komenský a promenádou v Malých lázních Běloves. V témže roce se do obnovy zapojil také nový vlastník objektů a pozemků v místě původních lázní - Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. - po mnoha letech společnost působící v oboru a seriózní partner pro případnou spolupráci. Bohužel již více než rok trvající pandemie Covid-19 se nepříznivě projevila také v tomto sektoru. Proto nyní oslovili zástupci akciové společnosti Priessnitzovy léčebné lázně město Náchod s možností zahájení jednání o prodeji pozemků o celkové rozloze 25.178 m2 do vlastnictví města Náchoda.

„Současná epidemiologická situace má bohužel negativní dopady i na poskytování lázeňské péče, proto jsme byli nuceni přehodnotit, a především výrazně omezit, naše investiční plány," upřesnil důvody nabídky prodeje pozemků městu Náchod předseda představenstva společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Michal Gaube.

„Pro město Náchod je to mimořádná příležitost. Historicky jde vlastně o první reálnou možnost, jak tyto strategické pozemky potřebné pro rozvoj lázeňství dostat do vlastnictví města. Po tolika letech komplikovaných vlastnických vztahů, kdy se lázně staly doslova obětí spekulací, se město Náchod konečně může stát vlastníkem a rozhodovat tak o budoucnosti rozvoje celého našeho regionu," komentoval aktuální záměr starosta Jan Birke a dodal: „Do jisté míry mě mrzí, že tato příležitost přichází tzv. na úkor nuceného omezení investic stávajícího majitele v této složité době, ale samozřejmě tomu rozumím. Vše, na čem jsme se doposud dohodli, bylo bezezbytku splněno, spolupráce fungovala naprosto korektně. Oceňuji také fakt, že s návrhem řešení jako první oslovili majitelé právě město."

Dnes se nabídkou odkupu pozemků o celkové rozloze 25.178 m2 do vlastnictví města Náchoda zabývali náchodští radní a jednomyslně se záměrem souhlasili. Následovat tak bude vypracování znaleckého posudku a jednání o konkrétních podmínkách prodeje i o případné další formě spolupráce či partnerství při obnově lázeňství, které „Priessnitze" nabízejí.

„Nákup areálu do vlastnictví města navíc umožní zapojit do obnovy a rozvoje lázeňství i historicky známé a osvědčené léčivé zdroje IDA, o které město dlouhodobě usiluje. Možnost využití původního areálu pro stavbu nových léčebných pavilonů je tím nejlepším možným řešením. Propojením starých a malých lázní vznikne nová osa rozvoje lázeňských aktivit a pokud budou ve vlastnictví města všechny přírodní léčivé zdroje, půjde o naprosto unikátní transakci, která nemá obdoby v celé České republice," dodal místostarosta Jan Čtvrtečka. 


Náchodu se otevírají nové možnosti v lázních Běloves Náchodu se otevírají nové možnosti v lázních Běloves

Náchodu se otevírají nové možnosti v lázních Běloves Náchodu se otevírají nové možnosti v lázních Běloves

Další v galerii 6

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.