Dnes
Teplota: 30.1 °C

Středa, 12.5.2021Modernizace učeben a zázemí ZŠ Náchod-Plhov

Modernizace učeben a zázemí ZŠ Náchod-Plhov


Od srpna 2020 do konce dubna letošního roku probíhala v ZŠ Náchod-Plhov rozsáhlá oprava, která zahrnuje stavební úpravy a modernizaci celkem pěti odborných učeben (chemie, fyzika, přírodopis, PC a jazyky) a pěti kabinetů.

Celková investice přesáhla částku 10 mil. Kč, přičemž z dotace bude možné pokrýt až 90 % způsobilých výdajů projektu (max. výše dotace ze státního rozpočtu ČR - 462.358,23 Kč a max. výše dotace z EU - 7.860.089,89 Kč).

Z dotace bylo pořízeno také vybavení do odborných učeben jako např. mikroskopy, experimentální sady, sady Sensorium - Chemie, Fyzika, Biologie, stavebnice obnovitelných zdrojů, sady Elektřiny a nástěnky (různí dodavatelé za celkovou cenu 254.441,99 Kč).

Projekt, který si osobně prohlédli v doprovodu ředitele školy Vladimíra Honzů starosta Jan Birke a místostarostové Jan Čtvrtečka, Pavla Maršíková a František Majer, zahrnuje kromě stavebních prací a dodávky technického vybavení a nábytku, také modernizaci konektivity a sadové úpravy v areálu školy.

Stavební práce - SILVAGRO, s. r. o., Zábrodí - 4.514.859,39 Kč

Bourací práce a demontáže, lokální opravy omítek, nové dveře vč. zárubní, nové podlahové krytiny vč. soklů, nové obklady u umyvadel, nová prosklená stěna v učebně jazyků, podhledy vč. LED osvětlení (pouze v učebnách), nové zatemňovací rolety v učebnách, nové rozvody ZTI, úprava vzduchotechniky pro digestoř v chemii, část elektroinstalace a nové malby a nátěry.

Konektivita - DLNK s. r. o., Nové Město nad Metují - 1.314.352 Kč

Firewall, pokrytí budov Wi-Fi sítí, strukturovaná kabeláž a dodávka počítačových sestav včetně konfigurace do nové PC učebny a učebny jazyků.

Technické vybavení - DLNK s. r. o., Nové Město nad Metují - 906.290 Kč

Dodávka a montáž interaktivních tabulí včetně dataprojektorů a ozvučení do odborných učeben, a dodávka jazykové techniky pro 20 žáků vč. sluchátek do učebny jazyků.

Nábytek - Hilbert Interiéry s. r. o., Praha - 3.015.568,05 Kč

Dodávka a montáž nábytku do učeben a kabinetů vč. chemické digestoře.

Sadové úpravy - Technické služby Náchod s. r. o., 104.729,61 Kč

Vysazení nových keřů, trvalek a travin v atriu školy.

„Projekt Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě", č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004187 je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu."

loga

 


  

 

 


Modernizace učeben a zázemí ZŠ Náchod-Plhov Modernizace učeben a zázemí ZŠ Náchod-Plhov

Modernizace učeben a zázemí ZŠ Náchod-Plhov Modernizace učeben a zázemí ZŠ Náchod-Plhov

Další v galerii 16

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.