Dnes
Teplota: 20.2 °C

Pondělí, 14.6.2021Na věž staré radnice se vrátila korouhvička s makovicí

Na věž staré radnice se vrátila korouhvička s makovicí


V roce 2019 bylo na věži staré radnice zjištěno poškození měděné korouhvičky s makovicí, která byla následně za účelem opravy snesena (1. 11. 2019). Na korouhvičku byl doplněn letopočet jejího opětovného vyzdvižení na věž (2021). V makovici byly nalezeny historické dokumenty z předchozích oprav z let 1915 a 1984 zabalené pouze v alobalu. Tyto dokumenty byly nyní vloženy do měděných tubusů. Do dalšího tubusu byly vloženy soudobé dokumenty (text o opravě věže radnice, o investičních akcích ve městě, text o historii budovy, seznam zastupitelů, denní tisk, program městského divadla, propagační materiály města, plán města, sada poštovních známek, dokumenty k investičním akcím města a soudobé bankovky a mince).

„Bohužel právě tuto de facto historickou opravu zasáhla pandemie. Korouhvička s makovicí byla snesena v listopadu 2019 a to především z bezpečnostní důvodů a kvůli potřebné opravě. Následně bylo vše zajištěno proti vodě. Klempířské práce však v roce 2020 zkomplikovalo přerušení činnosti řemeslníků. Opraven musel být také trn pro usazení, který byl zcela poškozen. Během opravy došlo k vytvoření kapsy do dutiny makovice pro možnost vložení dobových dokumentů," upřesnil starosta Jan Birke.

V pondělí 14. 6. 2021 odpoledne byly historické i soudobé dokumenty v obřadní síni v náchodské radnice za přítomnosti zástupců vedení města Náchoda (starosta Jan Birke, místostarostové Jan Čtvrtečka, Pavla Maršíková a František Majer), pana Jana Čížka ze Státního okresního archivu a Jana Špačka z odboru kultury, sportu a cestovního ruchu MěÚ Náchod, zabaleny do voděodpudivého materiálu a vloženy do celkem pěti měděných tubusů. Všechny tubusy byly zabezpečeny proti vnějším vlivům a vloženy do makovice před vyzdvižením korouhvičky zpět na věž. Korouhvička s makovicí byla následně pomocí techniky (vysokozdvižná plošina a jeřáb s výsuvným ramenem až 38 m) usazena zpět na věž staré radnice, domu čp. 1 na Masarykově náměstí.

Při další opravě tak budou mít budoucí generace unikátní možnost se prostřednictvím uložených materiálů seznámit s aktuálními informacemi z Náchoda v roce 2021. Věříme, že to bude až za desítky let.

 


Na věž staré radnice se vrátila korouhvička s makovicí Na věž staré radnice se vrátila korouhvička s makovicí

Na věž staré radnice se vrátila korouhvička s makovicí Na věž staré radnice se vrátila korouhvička s makovicí

Další v galerii 33

Další zprávy /