Dnes
Teplota: 0.2 °C

Pondělí, 7.12.2020Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda

Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Náchoda


V pondělí 7. prosince 2020 v 16.30 hodin se koná ve velkém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě, 16. zasedání Zastupitelstva města Náchoda.

Zastupitelstvo můžete sledovat : 

http://www.mestonachod.cz/mesto/zastupitelstvo/zive-vysilani/

 

P r o g r a m  : 

1/ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2025

2/ Střednědobé výhledy rozpočtu za PO města Náchoda

3/ Rozpočty   2021 za PO města Náchoda

4/ Rozpočet 2021

5/ Střednědobý revolvingový úvěr 2021-2022

6/ Majetkoprávní úkony obce

7/ Dodatky ke smlouvám 2020

8/ Schválení darovací smlouvy mezi městem Náchod a Muzeem   Náchodska

9/ Obecně závazná vyhláška č. 6/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

10/ Smlouvy o poskytnutí dotací na rok 2021

11/ Volba člena Finančního výboru ZM

12/ VAK Náchod a.s. - delegace zástupce na valnou hromadu

13/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

14/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací

15/ Rozpočtová opatření

16/ Kontroly provedené KV

17/ MMR - Podpora obnovy místních komunikací, podání žádosti o dotaci na projekt - stavební úpravy MK, ul. Purkyňova Náchod

18/ Změna č. 2 Územního plánu Náchod

19/ Diskuse

20/ Závěr


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 4. 1. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00-13.00
   st    12.00-17.00

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00-13.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    12.00-17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    zavřeno

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.