Dnes
Teplota: 0.9 °C

Pondělí, 25.1.2021INFORMACE O NOVELE ZÁKONA O CESTOVNÍM RUCHU

INFORMACE O NOVELE ZÁKONA O CESTOVNÍM RUCHU


 

INFORMACE O NOVELE ZÁKONA O CESTOVNÍM RUCHU

 

Městský úřad Náchod, odbor Obecní živnostenský úřad informuje podnikatele, kteří podnikají v oblasti cestovního ruchu, o tom, že s účinností k 1.1.2021 došlo k novele zákona č.159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Novela byla provedena zákonem č.117/2020 Sb.

Ze změn  oproti dosavadní právní úpravě je třeba připomenout následující:

  • zásadním způsobem se mění podmínky podnikání pro průvodce cestovního ruchu. Činnost průvodce bude moci podle nové právní úpravy vykonávat pouze osoba, které byl vydán průkaz

  • zákon nově definuje průvodce cestovního ruchu a pro tyto průvodce zavádí průkazy průvodce cestovního ruchu

  • průkaz je veřejná listina, která osvědčuje, že průvodce splňuje podmínky podle zákona o cestovním ruchu

  • průkaz vydává na základě žádosti Ministerstvo pro místní rozvoj

  • rozlišuje se průkaz I.stupně (vydává se žadateli k provozování volné živnosti podle živnostenského zákona) a průkaz II.stupně (vydává se žadateli, který splňuje požadavek odborné způsobilosti podle novely zákona)

  • stávající podnikatelé mohou požádat o vydání průkazu průvodce na formuláři, stanoveném Ministerstvem pro místní rozvoj, text formuláře je dostupný na internetových stránkách Ministerstva (https://www.mmr.cz). Pokud požádají v termínu do 28.2.2021, je tento úkon osvobozen od správního poplatku.

  • Ministerstvo pro místní rozvoj povede seznam průvodců cestovního ruchu, který bude veřejně přístupný na internetové stránce https//: www.mmr.cz/seznam-pruvodcu

  • z hlediska oprávnění k podnikání se nic nemění, činnost průvodce cestovního ruchu zůstává stále součástí oboru č. 71 živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Městský úřad Náchod, odbor Obecní živnostenský úřad dále informuje o tom, že noví podnikatelé, kteří teprve vstupují do podnikání, budou moci při ohlášení živnosti využít služeb tzv. Centrálního registračního místa a podat žádost o vydání průkazu průvodce u živnostenského úřadu spolu s ohlášením  živnosti.  Živnostenský úřad poté žádost do 5 pracovních dnů předá Ministerstvu pro místní rozvoj.

 

 

 

Ing.Martin Imlauf

vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad Náchod

 


Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 15. 2. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–12.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–12.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00-12.00 pouze klienti objednaní emailem, telefonicky
       13.00-17.00 bez objednání
   út    8.00-12.00 pouze klienti objednaní emailem, telefonicky
   st    8.00-12.00 pouze klienti objednaní emailem, telefonicky
       13.00-17.00 bez objednání
   čt    8.00-12.00 pouze klienti objednaní emailem, telefonicky
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00-13.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    12.00-17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.