Dnes
Teplota: 26.7 °C

Pondělí, 15.2.2021Provoz Městského úřadu v Náchodě od 15. 2. 2021

Provoz Městského úřadu v Náchodě od 15. 2. 2021


 V návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR z 14. 2. 2021 a s tím související požadavek na zrušení omezení  provozní doby úřadů, budou nově budovy Městského úřadu v Náchodě otevřeny následovně:


Budova radnice, Masarykovo náměstí 40

(CZECHPOINT, odbor investic a rozvoje, odbor kultury, odbor správy majetku a financování, vedení úřadu)

    po    8.00-12.00 a 13.00-17.00
       (POZOR, v pondělí 15. 2. bude otevřeno pouze dopoledne, odpoledne bude využito k realizaci všech nutných režimových opatření, 22. 2. již dle rozpisu)
   út    8.00-12.00
   st    8.00-12.00 a 13.00-17.00
   čt    8.00-12.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy


Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845 

(odbor stavební, odbor soc. věcí, odbor životního prostředí, odbor kanceláře tajemníka, živnostenský úřad)

   po    8.00-12.00 pouze klienti objednaní emailem, telefonicky
       13.00-17.00 bez objednání
   út    8.00-12.00 pouze klienti objednaní emailem, telefonicky
   st    8.00-12.00 pouze klienti objednaní emailem, telefonicky
       13.00-17.00 bez objednání
   čt    8.00-12.00 pouze klienti objednaní emailem, telefonicky
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy


Budova MěÚ Náchod, Němcové 2020 

(odbor správní - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, odbor dopravy - registr vozidel, řidičské průkazy)

    po    8.00-13.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    12.00-17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy


Ve všech budovách budou nastavena režimová opatření: 

  • vstup pouze s respirátorem nebo chirurgickou rouškou
  • dodržování rozestupů - max 1 os./15 m2
  • pro přístup do jednotlivých kanceláří bude u vstupu do jednotlivých budov uveřejněn jmenný seznam pracovníků s agendami a s tel. číslem, na které se klient ohlásí 
  • i nadále bude preferováno objednání klientů telefonicky nebo mailem z důvodu omezení rizika přenosu nákazy a případného efektivního trasování a zamezení shromažďování většího počtu osob ve vnitřních prostorách


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.