Dnes
Teplota: 23.6 °C

Pátek, 24.6.2022Nezapomeňte uhradit poplatek ze psů !!!

Nezapomeňte  uhradit poplatek ze psů  !!!


Místní poplatek ze psů na rok 2022 je splatný  dne 30. června 2022.

Od 1.1.2020 platí na území města Náchod Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku ze  psů (zveřejněna na internetových stránkách města Náchod)


rodinný dům

400,-- Kč

jiný než rodinný dům (dům s více jak čtyřmi byty)

1200,-- Kč

lokalita Dobrošov, Jizbice, Lipí, Pavlišov

200,-- Kč

osoby starší 65 let

200,-- Kč

(u druhého a dalšího psa je poplatek navýšen o 50%)

 

Místní poplatek je možné hradit na účet města Náchod:

-převodem na účet číslo: 19-222551/0100

-hotově v pokladně MěÚ Náchod (budova radnice - Masarykovo náměstí 40)

(variabilní symbol je desetimístný - 134100 + číslo evidenční známky psa)

 

Osvobození od poplatku:

Na osvobození od poplatku mají nárok držitelé psů  v případě, že jsou držiteli průkazu ZTP,  ZTP/P nebo jsou  osobou nevidomou, osobou, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby (pobírající příspěvek na péči), osobou provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. čísle: 491 405 225 - M. Skalická

 

Jana Majerová, vedoucí odboru správy majetku a financování

 

 


ilustrační foto ilustrační foto

Další zprávy /