Dnes
Teplota: 7.6 °C

Pátek, 9.10.2020Aktuální opatření v Náchodě

Aktuální opatření v Náchodě


Dnes ráno se sešlo vedení města Náchoda k aktuálním opatřením vyhlášeným Vládou ČR k zamezení šíření koronaviru. Starosta, místostarostové a zástupci jednotlivých organizací upřesnili provoz a opatření v jednotlivých zařízení v následujících dnech.

Omezení se týkají mimo jiné krytého plaveckého bazénu, jehož provoz byl uzavřen již dnešní půlnocí. V době uzavření bude probíhat údržba zařízení, případně budou zaměstnanci čerpat dovolenou. Malý bazén bude z ekonomických důvodů po dobu uzavření vypuštěn, velký bazén zůstane napuštěn. Snažíme se tak eliminovat ekonomické dopady a zajistit bezproblémový chod. Podobná situace se týká zimního stadionu, kde se ještě o víkendu odehrají zápasy bez diváků, a od pondělí 12. 10. 2020 bude uzavřen. Ledová plocha bude udržována, tak aby nemuselo dojít k jejímu úplnému rozpuštění, což by bylo v případě obnovení ekonomicky náročnější.

Sledujte aktuálně https://www.sportnachod.cz/http://zimni-stadion-nachod.cz/zimni-stadion/aktuality/.

Městské divadlo dr. J. Čížka a kino Vesmír rovněž od pondělí pozastaví provoz.

Sledujte aktuálně http://www.beraneknachod.cz/http://www.kinonachod.cz/.

Důležitou informací pro občany je provoz městského úřadu, který dle nařízení vlády omezí provoz pro styk s veřejností na 2 dny v týdnu v rozsahu max. 5 hodin.

Provoz MěÚ od 12. 10. 2020:

Pondělí           8.00-13.00 hod.

Středa            12.00-17.00 hod.

Objednaní klienti dle objednávkového systému v rámci elektronické obsluhy občana si mohou vyřídit své záležitosti v časech, na které jsou objednaní (příp. budou kontaktováni pro možnost přesunu termínu). Provoz objednávkového systému zůstane tedy zachován v následujícím období s omezením na uvedené dny, tj. pondělí a středa.

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu. Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.

Děkujeme za pochopení.

Sledujte aktuálně www.mestonachod.cz.

Další oblastí, které se zavedená opatření dotknou, je školství. V nadcházejících dvou týdnech se provoz nemění a zůstane zachován v dosavadním rozsahu ve všech náchodských mateřských školách, na 1. stupni ZŠ a ve školních družinách.

Na 2. stupni základních škol se výuka rozdělí mezi prezenční a distanční výuku, pedagogové aktuálně připravují „jízdní řád" pro jednotlivé třídy, který bude platit od pondělí 12. 10. 2020.

Středisko volného času Déčko uzavře na 14 dní veškeré zájmové kroužky a v ZUŠ bude probíhat individuální výuka (jeden na jednoho), ostatní distančně.

Sledujte aktuálně http://www.deckonachod.cz/https://www.zusnachod.cz/.

Co se týká výskytu onemocnění Covid-19, v našich základních školách se jedná pouze o jednotky případů, k dnešnímu dni už nemáme žádnou třídu v karanténě jako celek.

Aktuálně byly v tomto týdnu potvrzeny první tři nákazy mezi pracovníky pečovatelské služby Městského střediska sociálních služeb. Všichni nájemníci, kteří s nimi přišli do styku jsou podle posledních informací testováni s výsledkem negativní. Na základě vládního nařízení platí již od dnešního dne úplný zákaz návštěv v Domově pro seniory Marie a v bytech zvláštního určení Harmonie omezení. Zaměstnanci budou vybaveni respirátory FFP2. Žádáme proto rodinné příslušníky, aby striktně dodržovali v následujících dnech a týdnech všechna hygienická opatření, omezili návštěvy v Harmonii na nezbytné minimum a pomohli se zajištěním pouze např. nákupů pro její obyvatele.

Průběžně zjišťujeme aktuální potřeby ve všech našich organizacích, aby byli zaměstnanci vybaveni potřebnými OOP a dezinfekcí. První várka 8500 ks roušek do škol se již distribuuje z městských zásob, 15600 respirátorů od státu již školy také obdržely. Zásoby doplníme o dalších 200 litrů dezinfekčního gelu, z toho 150 litrů je určeno pro potřeby náchodských škol.

#společnětozvládneme

 

 


Ilustrační foto Ilustrační foto

Další zprávy /

Provoz MěÚ Náchod od 12. 10. 2020


 Úřad:

 Pondělí 8.00-13.00 hod.
 Středa 12.00-17.00 hod.

Objednaní klienti dle objednávkového systému v rámci elektronické obsluhy občana si mohou vyřídit své záležitosti v časech, na které jsou objednaní (příp. budou kontaktováni pro možnost přesunu termínu).

Provoz objednávkového systému zůstane tedy zachován v následujícím období s omezením na uvedené dny, tj. pondělí a středa.

Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.