Dnes
Teplota: 6.5 °C

Komise a výbory

KomiseVýboryZvláštní orgány
Komise pro obřady a slavnosti

předseda Zdenka Petrová
členové: Ing. Bělobrádková Ladislava, Čermáková Ludmila, Machová Hana, Ing. Pitašová Věra, Štěpánová Věra, Havlíčková Magda, Kubíčková Bronislava, RNDr. Ivana Šimurdová, Karel Maněna, Bašová Petra
tajemník: Hana Čápová

Komise pro záměry města

předseda: Dvorský Marek
členové: Ing. Jan Řehák, Ing. René Hubka, Viktor Vlach, Ing. Tomáš Fulka, Zdeněk Hlušička, Lukáš Habr
tajemník: Hetfleišová Jana

Komise dopravní

předseda: Petr Jirásek
členové: Ivan Chocholouš, Tomáš Böhm, Pavel Sokolář, Ing. Jaroslav Rohulán,Marek Bauer, Ing. Robert Patzelt, Jiří Prokop, Jiří Maršík
tajemník: Ing. Radka Konárková

Komise životního prostředí a čistoty města

předseda: Ing. Iva Cvetanova
členové: Jaroslav Jung, Jiří Spíšek, Stanislav Zemánek, Kamil Bořek, Karolína Šurínová, Martin Zelený, Adam Hloušek, Ing. Pavel Korda
tajemník: Bc. Andrea Brandejsová

Komise kulturní

předseda: Bc. Tomáš Magnusek
členové: Milena Vítková,Milan Nosek, Tomáš Unger, Lada Adámková, Mgr. Zuzana Kůrková, Miloš Malý
tajemník: Jiří Hejzlar

Sportovní komise

předseda: Mgr. Michal Brát
členové: Ludmila Zelená, Miroslav Špaček, Ing. Milan Vik, Pavel Sedláček, Petr Jirásek, Jan Zima, Lukáš Habr, Mgr. Miroslav Jindra, Hana Kopecká, Ing. Josef Merta
tajemník: Mgr. Jan Špaček
Město Náchod
odborný pracovník pro kulturu, sport a cestovní ruch
tel. 491 405 218
mob. 778 434 178
j.spacek@mestonachod.cz

Komise výstavby a územního plánování

předseda: Ing. Tomáš Šubert
členové: Ing. Arch. Michal Ježek, Mgr. Jan Ježek, Mgr. Martin Tesař, Petr Mach, Ing. Pavel Korda, Kamil Bořek
tajemník: Irena Vlachová

Komise sociální

předseda: Petra Bašová
členové: Mgr. Iva Laštovicová, Judita Koubková, Ing. Bc. Jana Ungrová, Marie Rohulánová, Mgr. Denisa Pokorná, Ing. Pavla Maršíková
tajemník: Mgr. Kateřina Tylšová

Komise prevence kriminality

předseda: Mgr.et Bc.Ludvík Kubíček
členové: Bc.Petr Valica, Ing.Jiří Jedlička, Mgr.Michal Malý, Antonín Falta, Renata Dzurková
tajemník: Miroslav Horák
Koordinátor prevence na místní úrovni : Miroslav Horák

Komise lázeňská

předseda: MUDr. Jan Falta
členové: Dominik Melichar, MUDr. Pavel Koubek, Lubor Zoufal, Pavel Sokolář, Ivana Tomková, Mgr. Renata Klimešová
tajemník: Bc. Jakub Pokorný

Školská komise

předseda: Mgr. Radka Lokvencová
členové: JUDr. Dita Vávrová, MUDr. Tomáš Žďárský, Hana Stoklasová, RNDr. Věra Svatošová, Štěpán Kačer, Mgr. Zuzana Kůrková, Mgr. Pavla Hoffmanová, Klára Skleničková, Mgr. Vladimír Honzů
tajemník: Renata Jirmanová

Komise cestovního ruchu

předseda: Miroslav Brát
členové: Jan Linhart, Jan Žák, Miloslava Linhartová, Kamil Kutý, Pavel Krupa, Ivana Tomková
tajemník: Bc. Jakub Pokorný

Komise letopisecká a místopisná

předseda: Mgr. Martin Tesař
členové: Milan Samek, Tomáš Unger, Petr Břenda, Martin Zelený, Mgr. Věra Vlčková, Mgr. Alena Čtvrtečková
tajemník: Iveta Hánová

Komise pro řešení budoucnosti areálu Tepny

předseda: Michal Kudrnáč
členové: Ing. Arch. Michal Ježek, Vladimír Helta, Mgr. Martin Tesař, Ing. Petr Tichý, Jakub Kopecký, Marek Bauer, + předsedové komisí : pro záměry města, ŽP, výstavby, dopravní s hlasem poradním
tajemník: Ing. Andrea Lipovská

Komise pro řešení Smart City Náchod

předseda: Ing. Milan Marek
členové: Petr Hrubý, Ing. Karel Maršík, Martin Malý, Daniel Rufer, Ing. Tomáš Fulka, Marek Bauer
tajemník: Alena Marešová

Škodní a likvidační komise

předseda: Mgr. Hana Mílová
členové: Věra Hořínková, Bc. Hana Horáková, Ing. Pavla Maršíková, Ing. Ladislav Šimek, Jitka PodstavcováKontrolní výbor


Plní úkoly dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích :

- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města
- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti
- plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města

předseda: JUDr. Dita Vávrová
členové: Jan Zima, Tomáš Tuček, Petr Jirásek, RNDr. Věra Svatošová, Hana Kopecká, Martin Malý

Statut Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města Náchoda (pdf/129 kB)

Finanční výbor


Plní úkoly dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích :

- provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města
- plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města

předseda: MUDr. Ladislav Lichý
členové: Štěpán Kačer, Martin Bertha, Jitka Štimová , Ing. Josef Merta, Ing. Pavla Maršíková, Mgr. Karel Petránek, Vladimír Žák, Mgr. Antonín Falta

Statut Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města Náchoda (pdf/129 kB)


Komise pro projednávání přestupků Města Náchoda


Předseda: JUDr. Lenka Viková, Eva Poláčková
Členové: Michaela Mizerová, Bc. Zdeňka Hejzlarová, Lenka Vintrová, Mgr. Hana Mílová, Bc. Hana Horáková, Ing. Andrea Lipovská, Ing. Ondřej Poul, Ing. Martin Imlauf, Dana Kuchárová, Bc. Radomír Česenek, Jan Mojžíš a Mgr. Helena Kudelová