Dnes
Teplota: 19.2 °C

Rada města Náchoda

Ilustrační obrázek

Vyhledávání v usneseních rady

Termíny jednání rady

Jednání rady města se uskuteční 29.  června  2020


Souhrn usnesení z 31. / 90. / schůze Rady města Náchoda konané 24. června 2020

Uzavření nájemní smlouvy v DPS HARMONII

Usnesení č. 90/1940/20 - rada města s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy v Domě s byty zvláštního určení Harmonie dle předloženého návrhu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností od 25.06.2020 do 31.08.2020, kauce na byt není stanovena

V Náchodě 24. června 2020Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta