Dnes
Teplota: 26.3 °C

Starosta a místostarostové

Starosta

Jan Birke Jan Birke

Mobil: 731 628 305
E-mail: jan.birke@mestonachod.cz
Kancelář: Masarykovo nám. 40, 1. patro
Rok narození: 1969
Pol. příslušnost: ČSSD

Kromě působnosti vymezené právními předpisy:

  • jedná jménem Města Náchoda ve všech věcech kromě pracovněprávních záležitostí zaměstnanců zařazených v úřadu
  • v rozsahu stanoveném tímto organizačním řádem zmocňuje k jednání jménem města místostarosty, tajemníka, případně další zaměstnance či zástupce
  • plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva, tajemníkovi úřadu a vůči strážníkům městské policie
  • organizuje zpravidla jedenkrát týdně poradu vedení úřadu, které se zúčastňují místostarostové, tajemník a v případě potřeby i vedoucí odborů nebo organizací zřízených městem
  • organizuje zpravidla jedenkrát týdně poradu vedení úřadu s vedoucími odborů a řediteli (jednateli) Technických služeb Náchod s.r.o. a Správy budov Náchod s.r.o.
  • schvaluje čerpání výdajů na dary, pohoštění a reprezentaci a propagaci města
  • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města
  • v případě nepřítomnosti tajemníka úřadu náleží jeho pravomoci starostovi

Místostarostové

Ing. Jan Čtvrtečka Ing. Jan Čtvrtečka

Telefon: 491 405 201
Mobil: 777 035 314
E-mail: jan.ctvrtecka@mestonachod.cz
Kancelář: Masarykovo nám. 40, 1. patro

Mgr.  František Majer Mgr. František Majer

Telefon: 491 405 204
Mobil: 774 927 789
E-mail: frantisek.majer@mestonachod.cz
Kancelář: Masarykovo nám. 40, 1. patro

Ing. Milan Vik Ing. Milan Vik

Telefon: 491 405 204
Mobil:
E-mail: milan.vik@mestonachod.cz
Kancelář: Masarykovo nám. 40, 1. patro