Osobistości miasta

Festiwale

writer Josef Škvorecký Pisarz Josef Škvorecký urodził się w Nachodzie, dnia 27.września 1924 roku. W latach młodzieńczych wraz z rodzicami mieszkał na ulici Kamenice nr. 136. Już jako studen nachodzkiego gimnazium pisał opowiadania, powieści i poematy. Rodzinne miasto opisał w książkach: ,, Zbabělci,, , ,, Prima sezóna,, , ,, Sedmiramenný svícen,, , ,, Příběh inženýra lidských duší,, . ( W tłumaczeniu czytaj ,, Tchórzliwi,, ,, Prima sezon ,, ,, Siedmioramienny świecznik ,, ,, Przygoda inżyniera ludzkich duszy ,, ) Kawiarnia hotelu ,, U Beránka ,, od roku 1994 roku nosi nazwę głównej postaci bohatera powieści - Daniela Smiřickiego. Inspiracją do założenia tracycji festiwalu ,,Prima sezóna,, - z głównym zamierzeniem dla studentów i ich twórczości, były przygody studentów z jego książek o niedokończonym jazzu i swingu. Autor żyje w Kanadzie.

W 1880 roku w Nachodzie urodził się światowego formatu, uznawany architekt Jan Letzl. Działał w Japonii, gdzie zaprojektował więcej niż 20 różnych budów. Jego pałac wystawowy nazywany ,, Hiroszimski Dom ,, przekazał w dowód pamięci okrucieństwa i zniszczeniom w wyniku epicentrum wybuchu nuklearnego w Hiroszimie w 1945 roku. O jego życiu przypomina książka Olgy Struskové - ,, Listy z Japonii ,, oraz film ,, Rajski ogród ,,

Wybitną osobistością niezłącznie związaną z życiem kulturalnym i sokolskim miasta był JUDr. Josef Čížek ( czytaj doktor Józef Cziżek ), który żył w latach 1841 - 1934, długoletni burmistrz miasta , inicjator przepięknie wybudowanego kompleksu budowy Hotelu i Teatru Miejskiego ,, U Beránka ,, . Jednym z założycieli nachodzkiego przemysłu tekstylnego był Josef Bartoń , żyjący w latach 1838 - 1920, który w okresie 1899 - 1905 był burmistrzem miasta.

Również miasto wsławili astronom Antonin Strnad, Josef Franciszek Hurdalek, późniejszy biskup litomierzycki , żył tutaj także Stanislav Guth - Jarkovský. Na mogiły wybitnych osobistości Nachoda, uwagę zwracają informacyjne tablice na Cmentarzu miejskim.

Również miasto wsławili astronom Antonin Strnad, Josef Franciszek Hurdalek, późniejszy biskup litomierzycki , żył tutaj także Stanislav Guth - Jarkovský. Na mogiły wybitnych osobistości Nachoda, uwagę zwracają informacyjne tablice na Cmentarzu miejskim.

Pisarz - dramatyk Vratislav Blážek ( czytaj Wratislaw Blażek ) urodził się w Nachodzie dnia 31. sierpnia 1925 roku w dzielnicy Plhov. Wsławił się sztukami satyrycznymi ,, Král nerád hovězí ,, , ,, Příliš štědrý večer ,, ( w tłumaczeniu ,, Król nie lubi wołowiny,, , Zbyt szczodra wigilia ,, ) a obecnie bardzo ulubionymi filmami pt. ,, Starci na chmelu ,, ,, Dáma na kolejích ,, i ,,Světáci,, ( w tłumaczeniu. ,, Starcy na chmielu,, ,, Dama w akademiku ,, ,, Światowcy ,, ). Zmarł w egzylu w 1973 roku.

Anna Sladková - malarz akademiczny, urodziła się w Nachodzie na ulicy ,, Kamenice ,, w 1917 roku i tutaj przeżyła swoje życie. Zmarła w 1999 roku.

Karel Šafař ( czytaj Karol Szafarz ) - malarz i grafik, autor licznych obrazów przdstawiających ukochane przez niego rodzinne miasto Nachod i jego okolice. W swoich przepięknych obrazach jednocześnie zdokumentował ginący, odchodzący w zapomnienie stary Nachod, stare chałupy i stary zgiełk zakątków z szerokich okolic miasta. W 1997 roku otrzymał z rąk Miasta Nachod odznaczenie za całożywotnią czynność artystyczną. Zmarł w 1998 roku.

Swoje miasto wsławili Vilem Příbyl ( czytaj Wilem Przybyl ), znakomity śpiewak tenorowy, dalej Miroslav Raichl, Jan Jirasek a współcześnie Jaroslav Celba.