• fullslide1
    Běloveské bublinky
  • fullslide1
    Běloveské bublinky
  • fullslide1
    Běloveské bublinky

Provozní doba

Jak a kdy můžete lázně navštívit?


Letní pítko
každý den 8 - 20 hodin

Aktuální stav: v provozu

Veřejně přístupná pítka slouží pro pitné kúry, přičemž výtěžek vody
je upravován snížením koncentrace arsenu na méně než 10 µg/l.

Minerální voda z pítek není zpoplatněna.

Malé lázně Běloves

Jak a kdy tento projekt vznikl?


Stavba Malých lázní v Náchodě - Bělovsi byla zahájena 25. října 2017. Původní zhotovitel však neplnil podmínky smlouvy, a proto byl nahrazen novým, a to firmou Průmstav Náchod s.r.o., která se k tomuto rozestavěnému úkolu postavila čelem a dílo úspěšně dokončila.

Celkové náklady na stavbu činily cca 26 mil. Kč z toho dotační prostředky byly přislíbeny ve výši 13,5 mil. Kč. Na repliku objektu navazuje zastřešená kolonáda, jejíž součástí jsou pítka s léčivou minerální vodou. Projektantem této stavby je Atelier TSUNAMI Náchod. Zprovozněno je přes zimní měsíce i jedno „zimní pítko", čímž je pro zájemce minerální voda přístupná celoročně.

Prostory Malých lázní Běloves jsou kamerově monitorovány.

Letecký pohled Malé lázně Běloves
2017
vznik organizace

Čtěte více

2
vodní zdroje Jan a Běla

Čtěte více

15.12.2019
datum otevření

Čtěte více

Naše prameny

Jaké máme prameny?


Kvalitní minerální voda je zajištěna prostřednictvím vrtů Jan a Běla.

Popis zdrojů

Název zdroje Osvědčení Souřanice zdroje (JTSK, Bpv) - X Souřanice zdroje (JTSK, Bpv) - Y Souřanice zdroje (JTSK, Bpv) - Z    
Jan (HJ1005) MZDR 54077/2017-6/OZD-ČIL-Pr 1021980,34 612684,59 345,60
Běla (HJ1006) MZDR 54078/2017-6/OZD-ČIL-Pr 1021845,69 612701,10 345,89

Podmínky využívání zdroje

Název zdroje Max. povolené čerpané množství [l/s] Max. roční povolené množství [m³/rok] Účel využití výtěžku
Jan (HJ1005) 1,3 40 996 vanové uhličité koupele, suché uhličité koupele, pitné kúry
Běla (HJ1006) 0,3 9 460 vanové uhličité koupele, suché uhličité koupele, plynové injekce, pitné kúry

Oba vrty jsou umístěny v p.p.č. kat. uzemí 240/1 Běloves

Pramen Jan

Po plném uvedení do provozu a kompletním vybavení objektu, které je plánováno na březen - duben roku 2020, bude veřejnosti v přízemí objektu k dispozici kavárna s cukrárnou a v prvním nadzemním podlaží stálá expozice. Jejím hlavním tématem bude prezentace lázeňství v Náchodě a u partnerů projektu.Složení vody z vrtu

PDF ke staženíVrt Jan - složení vody

Události

Co se již událo?


Slavnostní otevření Malých lázní Běloves

Dne 15. prosince, krátce po poledni, byla za účasti řady významných hostů a náchodské veřejnosti slavnostně otevřena replika Vily Komenský a zprovozněno zimní pítko v Malých lázních - Bělovsi. Objekt je věrnou replikou původní vily a nachází se v místní části Náchoda - Bělovsi. Jedná se o jednu ze čtyř hlavních investic, které jsou realizovány a spolufinancovány z projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS.

Čtěte více ...

Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves

příspěvková organizace


Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves

Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves - příspěvková organizace byla zřízena 16.10.2017 a zřizovatel je MĚSTO NÁCHOD IČ 00272868, Masarykovo náměstí 40, 54701.Tato příspěvková organizace byla zřizovaná za účelem odborné správy přírodních léčivých zdrojů a souvisejících zařízení nebo objektů lázeňského místa Běloves. Předmětem hlavní činnosti organizace je správa přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Běloves dle zákona č. 164/2001 Sb., lázeňského zákona, ve znění pozdějších předpisu, dále je to správa, využití, ochrana, údržba a režimní měření zdrojů a přírodních minerálních vod a ostatních výronů minerálních vod a investorská činnost v rámci zřízení, oprav nebo údržby jímacích distribučních, akumulačních a jiných zařízení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a plynů. A v neposlední řadě je příspěvková organizace Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves je zároveň provozovatelem dětského dopravního hřiště v Náchodě.

Fotogalerie

Jak Malé lázně Běloves vypadají?


Spolupracujeme

S kým hrdě spolupracujeme?