Dnes
Teplota: 7.4 °C

Koronavirus

Přehled všech platných přijatých opatření

Vládní usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru

Aktuální informace k problematice epidemie koronaviru - Covid 19 naleznete na stránkách:

Doporučení:

Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou:

Informační portál

16.3.2020 Omezení provozu mateřských škol v Náchodě

16.3.2020 Aktuální opatření v Náchodě k 16. 3. 2020

16.3.2020 Omezení provozu Městského úřadu v Náchodě pro veřejnost

16.3.2020 Vláda kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum

16.3.2020 Ochrana vnitřních hranic České republiky

14.3.2020 Výstup z mimořádné porady vedení města Náchoda

14.3.2020 Vláda posiluje preventivní opatření v souvislosti s koronavirem

13.3.2020 Upozornění na uzavření Městského informačního centra od soboty

13.3.2020 Město Náchod omezuje provoz mateřských škol a uzavírá i všechna školní sportoviště s výjimkou venkovních hřišť s účastí do 30 osob

13.3.2020 Zpráva pro snoubence - svatební obřady v době

12.3.2020 Náchod - aktuální opatření 12. 3. 2020

12.3.2020 Náchod - aktuální opatření

12.3.2020 Vlády ČR vyhlásila nouzový stav pro území České republiky

11.3.2020 V Náchodě zasedl krizový štáb a projednal aktuální situaci a opatření proti šíření koronaviru

Na základě nových informací v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru v ČR se situací zabývalo na dnešním jednání vedení města Náchoda.

„Situaci i s ohledem na řadu dotazů občanů bedlivě sledujeme a řídíme se veškerými pokyny státu a kraje. Veškeré informace jsou průběžně aktualizovány především na webu Ministerstva zdravotnictví ČR a Státního zdravotního ústavu. Už v minulém týdnu jsme proto i na webu města Náchoda přidali záložku s názvem CORONAVIRUS, kde najdou občané, odkazy na všechny potřebné informace," uvedl starosta Jan Birke.

Na webu https://www.mestonachod.cz/urad/coronavirus/ najdete i další odkazy (Krajská hygienická stanice, WHO, atd.), sledujte proto všechny potřebné pokyny!

Město Náchod prozatím nepřistoupilo k žádným razantním opatřením typu rušení akcí. „I nadále budeme reagovat na další pokyny a postup státu v této věci a neprodleně občany informovat prostřednictvím webu a soc. sítí," dodal starosta Náchoda Jan Birke.

V ČR jsou zavedena první regulační opatření (mimo letiště) pro osoby:

- které jakkoliv přicestují z rizikových oblastí - Čína, Jižní Korea, Itálie - region Lombardie a oblast Benátek, aby se kontaktovaly na Krajskou hygienickou stanicí (telefon v denní době 495 058 111 nebo e-mail: khshk@khshk.cz ) - následně se s nimi spojí epidemiolog a dle zjištěných informací této osobě případně bude vydáno rozhodnutí o 2 týdenní (či jinak dlouhé dle konkrétních okolností) karanténě.

- které jakkoliv přicestují z rizikových oblastí a MAJÍ zdravotní obtíže, aby IHNED kontaktovaly Kliniku infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové, telefon: v pracovní době 7:30-15:30 hod. 601 130 894, v mimopracovní době 15:30-7:30 hod. 721 417 310.

Souhrn současných základních informací:

V současné době jsou rizikovými oblastmi Čína, Hong Kong, Írán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia - Romagna a Piedmont), Japonsko, Jižní Korea, Singapur. Nelze vyloučit, že může dojít i ke vzniku epidemií i v dalších státech.

Virus se přenáší kapénkami a sekrety jak vzduchem, tak kontaktem a následným přenesením na sliznice zejména rukama (jako virus chřipky). Provizorní ochranou je rouška, nicméně viry jsou částice velikosti nanometrů, takže skutečně účinnou ochranou je až respirátor s vydechovacím ventilem s úrovní ochrany FFP3. Zásadní je důkladná hygiena rukou s použitím alespoň alkoholových desinfekčních přípravků, nejlépe přípravků s virucidním účinkem (uvedeno na etiketě).

Inkubační doba je 1-14 dnů. Znamená to, že nakažený člověk až 14 dnů netuší, že je infikovaný! Zda v této inkubační době již může nakazit ostatní, není v této chvíli zcela jasné. Aby tedy byla jistota, že osoba, která přijela z rizikových oblastí, není infekční, tak musí být 14 dní v karanténě.

Pokud se u někoho objeví horečka, respirační obtíže a v době 2 týdnů přicestoval z rizikových oblastí, nebo byl v kontaktu s takovými osobami, je třeba, aby se IHNED spojil přímo s Kliniku infekčních onemocnění Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

V této chvíli jedinou centrální regulací je výše uvedená karanténa pro osoby přijíždějící z rizikových oblastí. Jiné rozhodování jednotlivců i organizací není dotčeno žádnými příkazy ani zákazy. Nicméně na základě známých informací je třeba dobře zvažovat jednotlivé kroky a postupy, aby se možné riziko minimalizovalo.

6.3.2020 Mimořádné karanténní opatření pro občany ČR po návratu z Italské republiky