Dnes
Teplota: 19.0 °C

Koronavirus

Ukončení nouzového stavu 11. dubna 2021

Pandemie přestává být krizovou situací ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Pandemie bude řešena ve stavu pandemické pohotovosti, který byl vyhlášen 27. 2. 2021 nabytím účinnosti zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 (dále jen pandemický zákon).

Protiepidemická opatření ve stavu pandemické pohotovosti budou mít podobu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajských hygienických stanic, vydávaných na základě pandemického zákona a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Mimořádná opatření a usnesení vlády

Přehled aktuální situace v ČR

Informační portál COVID - detailní informace pro běžný život

Informační portál - město Náchod

Informační web - novinky.cz

Aktuální informace k epidemii koronaviru - Covid-19

 

Očkování proti onemocnění Covid-19

 

Informační letáky - doporučení