Dnes
Teplota: 9.1 °C

Základní informace

Úplný název povinného subjektu.

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod
tel. +420 491 405 111
fax +420 491 405 298
podatelna@mestonachod.cz

IČO: 00272868
Číslo účtu: 190000222551/0100

ID datové schránky Město Náchod: gmtbqhx

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Eva Bauerová,
tel. 491 405 419, e-mail: e.bauerova@mestonachod.cz

Obec vznikla ke dni 24.11.1990 jakožto územní samosprávná jednotka s právní subjektivitou, a to na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), který byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Dle současné právní úpravy je tak obec základním územním samosprávným celkem, územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. Obec je veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec spravuje své záležitosti samostatně – v samostatné působnosti.

Věci, které obci stanoví zvláštní zákony a je tak jimi stanoveno, vykonává obec v přenesené působnosti. Na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, je obec obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností.Úřední hodiny MěÚ Náchod:

PO 8.00-12.00 13.00-17.00 úřední den
ÚT 8.00-14.00 příjem žádostí
ST 8.00-12.00 13.00-17.00 úřední den
ČT 8.00-14.00 příjem žádostí
8.00-13.30 POZOR! přepážková pracoviště jsou uzavřena z důvodu zpracování dat

Samostatná působnost


Úřad zajišťuje výkon samostatné působnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů v územním obvodu města Náchoda:

a) plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města (dále jen "ZM") nebo rada města (dále jen "RM")
b) pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

Přenesená působnost


Úřad zajišťuje výkon přenesené působnosti dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností a v souladu ze zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a dalších právních předpisů jako orgán obce s rozšířenou působností.


a) V základním rozsahu svěřeném obci

- vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti ZM, RM a zvláštních orgánů města
- rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona.
Správním obvodem je území města Náchoda.

b) V rozsahu pověřeného obecního úřadu vykonává přenesenou působnost pro více obcí ve správním obvodu stanoveném vyhláškou MV ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Správní obvod je vymezen územím obcí Borová, Česká Čermná, Dolní Radechová, Kramolna, Náchod, Nový Hrádek, Studnice a Vysokov.


c) V rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností vykonává přenesenou působnost pro více obcí ve správním obvodu stanoveném vyhláškou MV ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Správní obvod je vymezen územím obcí Bezděkov nad Metují, Borová, Brzice, Bukovice, Červená Hora, Červený Kostelec, Česká Čermná, Česká Metuje, Česká Skalice, Dolní Radechová, Horní Radechová, Hořičky, Hronov, Kramolna, Lhota pod Hořičkami, Litoboř, Machov, Mezilečí, Náchod, Nový Hrádek, Police nad Metují, Říkov, Slatina nad Úpou, Stárkov, Studnice, Suchý Důl, Velká Jesenice, Velké Petrovice, Velké Poříčí, Vestec, Vysoká Srbská, Vysokov, Zábrodí, Žďár nad Metují, Žďárky, Žernov.Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.

Provoz MěÚ Náchod od 12. 4. 2021


 Radnice, Masarykovo náměstí 40

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ Náchod, Zámecká 1845

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    8.00–14.00
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    8.00–14.00
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

 Budova MěÚ, Němcové 2020

   po    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   út    pouze klienti objednaní online
   st    8.00–12.00 a 13.00–17.00
   čt    pouze klienti objednaní online
   pá    ZAVŘENO pro veřejnost, zpracování agendy

V ostatních dnech a v odůvodněných případech je možné se telefonicky nebo emailem domluvit, případně objednat prostřednictvím příslušného vedoucího odboru.

 Vedoucí odborů - kontakty

 Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.