Dnes
Teplota: 9.8 °C

Doprava

Historické vozy

Hustota a kvalita dopravních sítí odráží a zároveň podmiňuje celkovou hospodářskou úroveň regionu. Železniční a především silniční síť zabezpečuje poměrně dobré dopravní spojení Náchoda s jednotlivými regionálními a mikroregionálními centry i s většinou obcí náchodského regionu. Samo město je pak napojeno na dopravní tepny celostátního i mezinárodního významu. Nemalý problém však představuje skutečnost, že dopravní kapacita stávajících hlavních silnic procházejících náchodským regionem a zejména jeho jádrem městem Náchodem v posledním desetiletí dosahuje mezních hodnot.

Možnosti dalších významných kvalitativních změn stávajících tras (rozšíření silnice, zvýšení kvality povrchu, světelné křižovatky, kruhové objezdy atd.) jsou v podstatě vyčerpány.

Uzavření průjezdu mezi radnicí a kostelem sv. Vavřince na Masarykově náměstí

Pátek, 13.4.2018

Od pondělí 16. 4. 2018 bude z důvodu opravy parovodu uzavřen průjezd mezi radnicí a kostelem sv. Vavřince na Masarykově náměstí v Náchodě (na obrázku označeno červeně). Žádáme řidiče i chodce, aby při pohybu po náměstí dbali zvýšené opatrnosti a dodržovali dopravní značení.

Oprava parovodu Oprava parovodu

Rekonstrukce ulice Dobrovského v Náchodě

Středa, 11.4.2018

V termínu od 16. 4. do 10. 7. 2018 dojde k úplné uzavírce místní komunikace v ulici Dobrovského v úseku od křižovatky s ulicí Pod Homolkou po křižovatku s ulicí Trojickou v délce cca 160 metrů z důvodu stavebních úprav (rekonstrukce) vozovky včetně chodníků a veřejného osvětlení.

Rekonstrukce ulice Dobrovského v Náchodě Rekonstrukce ulice Dobrovského v Náchodě

Pravidla silničního provozu platí také pro cyklisty!

Úterý, 10.4.2018

Provoz na pozemních komunikacích houstne každým dnem, týdnem, rokem.

Omezení dopravy v Zámecké ul. v Náchodě ve dnech 11.4.2018 a 13.4.2018

Úterý, 10.4.2018

Z důvodu stěhování vrtné soupravy na staveniště v Zámecké ul. čp. 1845 bude ve středu 11.4.2018 cca mezi 11 - 13 hod. a v pátek 13.4.2018 cca mezi 9 - 11 hod. omezen vjezd do Zámecké ulice.

Starší zprávy