Dnes
Teplota: 18.8 °C

Doprava

Historické vozy

Hustota a kvalita dopravních sítí odráží a zároveň podmiňuje celkovou hospodářskou úroveň regionu. Železniční a především silniční síť zabezpečuje poměrně dobré dopravní spojení Náchoda s jednotlivými regionálními a mikroregionálními centry i s většinou obcí náchodského regionu. Samo město je pak napojeno na dopravní tepny celostátního i mezinárodního významu. Nemalý problém však představuje skutečnost, že dopravní kapacita stávajících hlavních silnic procházejících náchodským regionem a zejména jeho jádrem městem Náchodem v posledním desetiletí dosahuje mezních hodnot.

Možnosti dalších významných kvalitativních změn stávajících tras (rozšíření silnice, zvýšení kvality povrchu, světelné křižovatky, kruhové objezdy atd.) jsou v podstatě vyčerpány.

Informace k uzavírce na Kramolně - přechod z I. do II. etapy

Pátek, 2.6.2023

Od 5. 6. do 31. 10. 2023 bude uzavřena silnice III/303 6 v obci Kramolna od křižovatky se silnicí III/304 13 po křižovatku se silnicí III/304 12 v Trubějově. Objízdná trasa bude vedena přes Lhotky a Řešetova Lhotu (viz situace v příloze).

Uzavírka Kramolna situace Uzavírka Kramolna situace

Informace o opravě komunikace v ulici Na Horním konci v Náchodě, Bělovsi

Pátek, 26.5.2023

V termínu od 30. 5. do 30. 6. bude probíhat oprava komunikace v ulici Na Horním konci v Náchodě, Bělovsi v úseku od mostu po čp. 37 a 396.

Informace o opravě komunikace v ulici Na Horním konci v Náchodě, Bělovsi Informace o opravě komunikace v ulici Na Horním konci v Náchodě, Bělovsi

Práce na Parkovišti U Bílé Růže - 13. 5.

Středa, 10.5.2023

V sobotu 13. 5. (příp. ještě 14. 5.) budou probíhat na parkovišti U Bílé Růže práce na zpevnění vjezdu a zarovnání výmolů.

Uzavírka ul. Hurdálkova 9.–19. 5. 2023

Středa, 3.5.2023

V termínu od 9. do 19. 5. 2023 bude z důvodu výstavby vodovodní přípojky pro spolkový dům uzavřena ulice Hurdálkova u kina Vesmír.

Starší zprávy