Dnes
Teplota: 11.8 °C

Doprava

Historické vozy

Hustota a kvalita dopravních sítí odráží a zároveň podmiňuje celkovou hospodářskou úroveň regionu. Železniční a především silniční síť zabezpečuje poměrně dobré dopravní spojení Náchoda s jednotlivými regionálními a mikroregionálními centry i s většinou obcí náchodského regionu. Samo město je pak napojeno na dopravní tepny celostátního i mezinárodního významu. Nemalý problém však představuje skutečnost, že dopravní kapacita stávajících hlavních silnic procházejících náchodským regionem a zejména jeho jádrem městem Náchodem v posledním desetiletí dosahuje mezních hodnot.

Možnosti dalších významných kvalitativních změn stávajících tras (rozšíření silnice, zvýšení kvality povrchu, světelné křižovatky, kruhové objezdy atd.) jsou v podstatě vyčerpány.

Výstavba a rozšíření parkovacích kapacit v Náchodě

Pátek, 9.9.2022

Problémy s dostatkem parkovacích míst řeší asi všechna česká města a Náchod není výjimkou.

Parkování Kostelecká-Plhov Parkování Kostelecká-Plhov

Parkování Kostelecká-Plhov Parkování Kostelecká-Plhov

Studie parkování Bílá růže Studie parkování Bílá růže

Výluky Správy železnic s.o. s vlivem na osobní dopravu ČD, a.s. v úseku Náchod - Dobruška

Úterý, 6.9.2022

Dovolujeme si Vás informovat o opatření po dobu výluky traťové koleje v úseku Náchod - Opočno pod Orlickými horami - Dobruška ve dnech 19. - 22.9.2022 viz vývěska a výlukový jízdní řád.

ilustrační foto ilustrační foto

Oprava povrchu silnice I/33 v ul. Českoskalické v Náchodě 24.-26. 8. 2022

Pondělí, 22.8.2022

Již v červnu letošního roku bylo avizováno, že během léta opraví ŘSD povrch poničených míst silnice I/33 v Náchodě. V ulici Běloveské a Pražské oprava již proběhla v předchozích měsících.

Rekonstrukce komunikace v ul. Václavické

Pátek, 12.8.2022

V termínu od 15. do 8.2022 do 31. 8. 2022 bude probíhat rekonstrukce ul. Václavická v Náchodě.

Starší zprávy