Dnes
Teplota: 3.4 °C

Dotační programy na podporu sportu pro rok 2021

Dne 1. 6. 2021 vyhlásilo město Náchod dotační programy na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu pro rok 2021, ze kterých je možno žádat o dotace na celoroční činnost mládeže.

Znění dotačních programů včetně formuláře žádosti, povinných příloh, popřípadě další informace naleznete pod níže uvedenými odkazy. Žádosti o dotace z těchto dotačních programů můžete podávat (každou zvlášť - pod samostatným číslem jednacím) od 1. 7. do 31. 7. 2021 v listinné podobě na podatelnu MěÚ Náchod nebo elektronicky e-mailem na adresu: podatelna@mestonachod.cz nebo do datové schránky města Náchoda: gmtbqhx.

 

Pokud podáváte více žádostí (do obou dotačních programů), stačí doložit povinné přílohy pouze k jedné z nich.

Dbejte, prosím, pokynů k vyplnění formuláře „mládež, soutěže a soustředění". Počet mládeže a výše členských příspěvků je třeba vyplnit k roku 2020, ostatní data k 31. 12. 2019.

1) DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SPOLKOVÉ ČINNOSTI V OBLASTI SPORTU - MLÁDEŽ

- Dokumenty ke stažení     (zip / 0,9 MB)

 

2) DOTAČNÍ PROGRAM Z VÝNOSU MĚSTA ZE SÁZKOVÝCH HER NA PODPORU SPOLKOVÉ ČINNOSTI V OBLASTI SPORTU - MLÁDEŽ

- Dokumenty ke stažení     (zip / 0,7 MB)

 

Pozor!

V roce 2021 proběhla novela zákona č. 250/2000 Sb. a žadatelé o dotaci mají od 1. 6. 2021 novou povinnost dokládat přílohu, která je uvedena v tabulce žádosti o dotaci (údaje o skutečném majiteli ve formě výpisu). Tento výpis je možné stáhnout z internetových stránek:

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

Komentář k nové povinnosti naleznete zde:

http://www.akkrejcik.cz/aktuality/evidence-skutecnych-majitelu-zmeny-od-1-6-2021