Dnes
Teplota: 11.0 °C

Dotační programy na podporu sportu pro rok 2021

1) Dotační program z výnosu města ze sázkových her na podporu individuálního sportu fyzických osob reprezentujících město Náchod v mezinárodním měřítku

Dne 18. 12. 2020 vyhlásilo město Náchod dotační program na podporu sportovní činnosti v oblasti individuálního sportu pro rok 2021. Z tohoto dotačního programu lze podat jednu žádost na celoroční činnost fyzických osob v oblasti individuálního sportu dosahujících velmi dobrých výsledků i na soutěžích probíhajících mimo území ČR.

Znění dotačního programu včetně formuláře žádosti naleznete pod níže uvedeným odkazem. Žádost o dotaci z tohoto dotačního programu můžete podávat od 20. 1. do 28. 2. 2021 v listinné podobě na podatelnu MěÚ Náchod nebo elektronicky e-mailem na adresu: podatelna@mestonachod.cz nebo do datové schránky města Náchoda: gmtbqhx.

- Dokumenty ke stažení     (zip / 0,9 MB)

Dne 26. 1. 2021 vyhlásilo město Náchod dotační programy na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu pro rok 2021, ze kterých je možno žádat o dotace na údržbu a provoz vlastního tělovýchovného zařízení a na pronájmy tělovýchovných zažízení. Dotační programy určené na celoroční činnost mládeže budou vyhlášeny až pominou nejpřísnější opatření vlády související s omezením možnosti organizovaně sportovat.

Znění dotačních programů včetně formuláře žádosti, formulářů povinných příloh popřípadě další informace naleznete pod níže uvedenými odkazy. Žádosti o dotace z těchto dotačních programů můžete podávat (každou zvlášť - pod samostatným číslem jednacím) od 25. 2. 2021 do 26. 3. 2021 v listinné podobě na podatelnu MěÚ Náchod nebo elektronicky e-mailem na adresu: podatelna@mestonachod.cz nebo do datové schránky města Náchoda: gmtbqhx.

Pokud podáváte více žádostí (do obou dotačních programů uvedených zde pod čísly 2 a 3), stačí doložit povinné přílohy pouze k jedné z nich.

2) Dotační program na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu - majetek, pronájmy

- Dokumenty ke stažení     (zip / 0,7 MB)

3) Dotační program z výnosu města ze sázkových her na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu - majetek, pronájmy

Pozor!

V této žádostí je třeba rozdělení požadované finanční částky na investiční a neinvestiční projekty konzultovat s účetní(m) vašeho klubu. Za investice do sportovního zařízení se považují investice, které účetní jednotka podle § 28 zákona č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví odepisuje v souladu s účetními metodami.

- Dokumenty ke stažení     (zip / 0,7 MB)