Dnes
Teplota: 18.0 °C

Pátek, 14.06.2024770 let města - významná osobnost rytíř Hron z rodu Načeraticů

770 let města - významná osobnost rytíř Hron z rodu Načeraticů


V rámci letošních oslav 770 let od první písemné zmínky o našem městě si připomínáme i mnoho významných osob, které se zapsaly výraznou měrou do historie našeho města. Zakladatelem ranně gotického hradu k ochraně území pro trhovou stezku do Kladska a trhové vsi je rytíř Hron z rodu Načeraticů.

 

Hron z rodu Načeraticů (1241-1289 - doba jeho vládnutí)

Dle dochovaných písemných pramenů je Hron první historicky doloženou osobou spjatou s Náchodem. Šlechtic pocházel z rodu Načeraticů, kteří dostali pověření od krále, aby dokončili osídlení zdejšího území a střežili hranici s Kladskem, které bylo dokončeno za jeho vlády.

Rytíř Hron se těšil významnému postavení na dvoře Václava I. Plnil důležité úkoly od českého krále - například byl pověřen, aby se, dle Dalimilovy kroniky, v roce 1247 účastnil říšského sněmu, jež volil Viléma Holandského za císaře. Na tomto sněmu obdržel Hron od císaře pozměněný rodový erb s černým jednoocasým lvem, místo do té doby používané černé zkřížené ostrve ve zlatém poli. Nový erb se tak stal symbolem pánů z Náchoda. Tento přídomek byl posléze použit v listině břevnovského opata Martina z 9. srpna 1254, kdy došlo k vymezení hranic jeho panství. V tomto období byla pod hradem založena nová osada Náchoda, a to kvůli hospodářskému zásobování.

Podobu Hrona v podobě sádrového modelu vytvořil podle návrhu Mikoláše Alše český sochař Čeněk Vosmík. Plastiku samotné sochy na pískovci v trojnásobném měřítku realizovali žáci kamenické školy v Hořicích v Podkrkonoší a je umístěna na nároží budovy nové radnice na úrovni prvního patra.


Další zprávy /