Dnes
Teplota: 29.1 °C

Středa, 25.10.2023Komunikace Lipí–Jizbice od pondělí 30. 10. 2023 po opravě opět průjezdná

Komunikace Lipí–Jizbice od pondělí 30. 10. 2023 po opravě opět průjezdná


Od dubna letošního roku pokračovala z důvodu rekonstrukce vozovky a dalších souvisejících staveb úplná uzavírka komunikace Lipí-Jizbice v úseku od křižovatky s ul. Pod Lipím na Jizbici. V rámci II. etapy stavební akce prováděné Královéhradeckým krajem provedlo město Náchod souběžně investici do výstavby nových chodníků a rekonstrukce stávajícího chodníku podél této komunikace.

Od pondělí 30. 10. 2023 uzavírka končí a bude obnoven provoz pro veškerou dopravu, včetně autobusové linkové dopravy.

Po dobu uzavírky byl vydán výlukový jízdní řád a některé zastávky byly přemístěny či neobsluhovány. Prosíme cestující, aby si nezapomněli od pondělí 30. 10. 2023 ověřit správné časy svých odjezdů a navrátili se zpět na původní zastávky BUS (aktuální jízdní řády naleznete na stránkách www.idos.cz).

Obyvatelům příměstských částí Lipí a Jizbice jsou nově k dispozici chodníky, jejichž výstavbu a rekonstrukci ve třech dílčích úsecích o celkové délce 3358,40 m realizuje od dubna 2022 město Náchod prostřednictvím projektu spolufinancovaného Evropskou unií. Zhotovitelem stavebních prací za cca 25 mil. Kč je společnost STRABAG a. s.

Díky tomuto projektu vznikl nový systém komunikací pro pěší podél silnice v úseku Jizbice - Lipí - Náchod o celkové délce 1064,81 m. Jedná se o tři pravostranné chodníky v místních částech Jizbice, Buček a Lipí a jeden levostranný chodník v místní části Staré Město nad Metují (nad sídlištěm SUN). Zrekonstruován byl i stávající pravostranný chodník v obci Lipí a zastávky veřejné hromadné dopravy, což pěším zajistí bezpečný a pohodlný pohyb.

„Koordinace obou staveb nebyla vůbec jednoduchá a uzavírka komunikace v loňském i letošním roce přinesla spoustu komplikací pro místní obyvatele. Proto jsme se po celou dobu snažili maximálně zmírnit dopady a konkrétní problémy během stavby obratem řešit. Jako příklad mohu uvést třeba školní autobusy, kdy děti nemusely po celou dobu dojíždět do náchodských škol přes Nové Město nad Metují. Děkuji občanům nejen příměstských částí Lipí a Jizbice, ale i všem Náchoďákům, za trpělivost a spolupráci po dobu uzavírky," uvedl místostarosta ing. Jan Čtvrtečka.

 

V listopadu 2023 budou probíhat další stavební práce v této lokalitě

Společnost STRABAG a.s., oblast Hradec Králové, bude v období od 1. do 3. 11. 2023 provádět opravu povrchu vozovky (frézování a pokládku asfaltobetonu):

  • na části místní komunikace ul. Pod Lipím (v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Drtinovo náměstí po objekt RD čp. 236 v k. ú. Staré Město nad Metují)
  • a na místní komunikaci (podél rybníčku - vedoucí z Lipí náves do ul. Pod Lipím v k. ú. Lipí u Náchoda) - viz situace.
  • Dne 1. 11. 2023 cca od 8:00 do 13:00 hod. - frézování vozovek, 2.-3. 11. 2023 cca od 12:00 do 19:00 hod. - pokládka asfaltobetonu na vozovkách obou komunikací.
  • Mimo provádění pracovních činností (frézování, pokládka asfaltobetonu) bude umožněn obyvatelům dotčených uzavřených komunikací příjezd a přístup k nemovitostem.

Dále dojde v termínu od 1. do 30. 11. 2023 k úplné uzavírce místní a části účelové komunikace na p. p. č. 528 (od křižovatky se silnicí III/285 26 v délce cca 230,0 m směr vodojem a ranč v k. ú. Lipí u Náchoda) a k úplné uzavírce místní komunikace na p. p. č. 166/6 a 535/1 (nad silnicí III/285 26 v k. ú. Lipí u Náchoda) - viz situace. Na těchto dvou komunikacích dojde k provedení stavebních úprav (konstrukční vrstvy, obruby, krajnice, odvodnění a pokládka asfaltobetonu).

Prosíme řidiče, aby dodržovali stanovené dopravní značení a řídili se příp. aktuálními pokyny stavby.

 

Projekt „III/28526 Jizbice - Lipí - Náchod - chodníky", registrační číslo CZ.06.06.01/00/22_040/0001183 je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027.

 

 

Loga


Komunikace Lipí–Jizbice Komunikace Lipí–Jizbice

Komunikace Lipí–Jizbice Komunikace Lipí–Jizbice

Další v galerii 10

Další zprávy /