Dnes
Teplota: 28.7 °C

Sobota, 06.04.2024Návrat legendární minerální vody Ida

Návrat legendární minerální vody Ida


Minerální voda Ida se po dlouhých letech vrací do Náchoda! Město Náchod v sobotu 6. dubna 2024 slavnostně otevřelo prameník Jakub v areálu Velkých lázní u řeky Metuje. Tímto historickým okamžikem pokračuje postupný návrat zdejší tradice lázeňství, který byl zahájen obnovou Malých lázní mezi lety 2018-2019.

Prameník bude v provozu každý den od 8 do 20 hodin, od října do dubna pak v čase od 9 do 18 hodin. Otevřením prameníku však práce v areálu Velkých lázní nekončí. V loňském roce byla do programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 předložena projektová žádost s názvem „Balneum Glacensis". Vedoucím partnerem projektu je město Náchod, partnery na polské straně jsou města Kudowa-Zdrój a Polanica-Zdrój. Cílem projektu je revitalizace a rozvoj lázeňských infrastruktur na obou stranách hranice, což přispěje ke zvýšení turistického potenciálu našeho regionu. Realizace projektu započala 1. ledna 2024 s termínem dokončení 30. června 2026.

Hlavním záměrem města Náchod je obnova bývalé lázeňské kolonády - jedné z posledních lázeňských budov ve Velkých lázních, které bude navrácen původní historický vzhled z 19. století. Stavba má klíčový význam pro znovuoživení lázeňské činnosti, neboť leží v bezprostřední blízkosti léčivých zdrojů IDA I a IDA II. Po dokončení se kolonáda stane nejen odpočinkovým místem, kde si lidé budou moci vychutnat minerální vodu a relaxovat, ale také společenským místem k setkávání a trávení volného času. Ve spolupráci se širokou veřejností zde vznikne nová expozice mapující historii lázeňství v regionu. Celkové náklady se odhadují na cca 19 mil. Kč, 80 % z této částky bude financováno prostřednictvím dotace.

U polských partnerů dojde k rozšíření lázeňské volnočasové infrastruktury. V Kudowě-Zdróji bude vybudován nový most, který spojí jižní a severní břeh lázeňského rybníku. Podél mostu vzniknou čtyři úseky plovoucích zahrad. Polanica-Zdrój plánuje revitalizovat tzv. travnatý „ostrov" na nový lázeňský minipark s pláží a solankovou gradovnou, kde budou návštěvníci moci inhalovat solné aerosoly, a s dětským hřištěm. Propojení všech nových turistických atraktivit na obou stranách hranice zajistí cestovatelská hra s názvem „Pašerákem v lázních".

Výzva veřejnosti: I vy nám můžete pomoci s oživením lázeňské tradice v Náchodě!

Staňte se součástí projektu i vy! Zapojte se a pomozte nám vytvořit unikátní expozici věnovanou zdejšímu lázeňství. Pokud máte doma pohlednice, keramická pítka, tištěné materiály či jakékoliv další předměty spojené s historií Velkých lázní či minerální vodou Ida, budeme rádi za jejich poskytnutí do připravované stálé expozice v lázeňské budově. Dárci mohou předměty přinést do informačního centra v Malých lázních (Vila Komenský) kdykoliv během otevírací doby (po-ne, 9:00-12:00, 12:30-16:00). Jako odměnu obdrží všichni dárci drobnou pozornost.

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA Č.P. 92 VELKÉ LÁZNĚ BĚLOVES LÁZEŇSKÁ BUDOVA IDA V BĚLOVSI " - úpravna vody

 • zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
 • cenové náklady:  3.823.128,57 Kč včetně DPH 
 • realizace:  srpen-prosinec 2023

Stavba je provedená v souladu s projektovou dokumentací s názvem STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA Č.P. 92 VELKÉ LÁZNĚ BĚLOVES - LÁZEŇSKÁ BUDOVA IDA V BĚLOVSI vypracovanou Ing. Janem Matoulkem.

Po dokončení stavební části ihned následovala montáž technologie úpravny vody „Úpravna přírodní léčivé minerální vody ze zdroje IDA I pro prameník Jakub v Bělovsi".

 • zhotovitel: Eco-Aqua-Servis, s. r. o., Praha 5
 • cenové náklady:  7.740.288 Kč včetně DPH

Průběh realizace technologie:

 • k 12.02.2024 byla ukončena montáž technologického zařízení a potrubních rozvodů úpravny minerální vody včetně instalace čerpadel do vrtů IDA I a IDA II
 • do 14.02.2024 - dokončení elektroinstalace, měření a regulace vrtů IDA I a IDA II
 • 14.02.2024 - uvedení vrtů do provozu včetně regulace
 • 14.-21.02.2024 - čerpání vrtů IDA I a IDA II za účelem obnovení hydrodynamických poměrů ve zřídelní struktuře a ustálení kvalitativních parametrů přírodní minerální vody
 • do 21.02.2024 - dokončení elektroinstalace a měření a regulace úpravny minerální vody
 • 21.02.2024 - odběr vzorků přírodní minerální vody, stanovení dalšího postupu čerpání minerální vody IDA
 • 21.-23.02.2024 - sanitace vrtů a úpravny, plnění filtračního materiálu do filtrů F1-F2, probíhají provozní zkoušky, příprava pro zahájení zkušebního provozu.
 • Březen 2024 - zkušební provoz

Pro potřeby prameníku Jakub v Bělovsi je zapotřebí z čerpané vody ze zdroje IDA snížit z hygienických důvodů obsah arsenu As pod limit 10 μg/l a obsah železa Fe (z důvodů senzorických) pod hodnotu 0,1 mg/l. K úpravě přírodní minerální vody ze zdroje IDA může být použita pouze technologie, která vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 275/2004 Sb. s tím, že upravená voda si musí zachovat původní obsah CO2 a nesmí se změnit skladba základních složek přírodní minerální vody získané ze zdroje, které ji propůjčují její vlastnosti.

V  květnu 2024 bude vybrán zhotovitel na dokončení opravy celé budovy č.p. 92. Stavební úpravy lázeňské budovy IDA v Bělovsi jsou součástí projektu Balneum Glacensis, který byl předložen do Programu Interreg Česko - Polsko, Prirota 2 Cestovní ruch.

 

 


Historická fotografie Historická fotografie

Historická fotografie Historická fotografie

Další v galerii 16

Další zprávy /