Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Souhrn usnesení z 39. / 80. / schůze Rady města Náchoda konané 29. listopadu 2016


Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

Usnesení č. 80/2290/16 - rada města s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/160/2016 ve výši Kč 15 000,-

Návrh místní úpravy provozu - MK ul. Havlíčkova

Usnesení č. 80/2291/16 - rada města s o u h l a s í s návrhem a realizací místní úpravy provozu spočívající v umístění dopravního zařízení a svislého dopravního značení v ul. Havlíčkova čp. 1110 až 1115 tak, jak je schváleno Policií ČR, DI Náchod - souhlas vydaný pod čj.: KRPH-486-531/ČJ-2016-050506

Rozpočtová opatření

Usnesení č. 80/2292/16 - rada města s c h v a l u j e rozpočtová opatření č. 206 až č. 211 dle návrhu a doporučuje ZM vzít daná rozpočtová opatření na vědomí

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Jan Birke
starosta 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 89547 návštěv