Dnes
Teplota: -0,6 °C

Elektronická úřední deska

Okresní soud v Náchodě - dražby

Nalezené dokumenty
Kliknutím na název dokument otevřete

Typ Název Zveřejnil Datum
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-k.ú.Velký Dřevíč Odbor dopravy a silničního hospodářství 21.2.2018
8.3.2018
záměr záměr obce Odbor správy majetku a financování 21.2.2018
8.3.2018
veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu-k.ú.Červený Kostelec Odbor dopravy a silničního hospodářství 20.2.2018
7.3.2018
záměr Záměr bezplatného dočasného užívání části pozemku parc. č. 1919/3 nacházejícího se v katastrálním území Náchod. Odbor správy majetku a financování 20.2.2018
8.3.2018
výběrové řízení Výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Náchod Odbor kanceláře tajemníka 20.2.2018
9.3.2018
oznámení oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO Kladská stezka 20.2.2018
31.12.2018
nabídka volné byty k nájmu Odbor správy majetku a financování 19.2.2018
28.2.2018
veřejná vyhláška Parkoviště P+R Police nad Metují Odbor dopravy a silničního hospodářství 19.2.2018
6.3.2018
záměr Záměr prodat pozemek parc. č. 191/61 v k.ú. Babí u Náchoda. Odbor správy majetku a financování 19.2.2018
7.3.2018
záměr Záměr prodat část pozemku parc. č. 817/2, parc. č. 817/8 a parc. č. 817/7 v k.ú. Náchod. Odbor správy majetku a financování 19.2.2018
7.3.2018
informace Sdělení informace podle ust. § 70 z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Odbor životního prostředí 19.2.2018
27.2.2018
Obecně závazná vyhláška Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Náchod a části školských obvodů základních škol zřízených městem Náchod Odbor kanceláře tajemníka 16.2.2018
3.3.2018
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Brno 16.2.2018
9.3.2018
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Přerov 16.2.2018
19.3.2018
oznámení Oznámení o zahájení o povolení stavby šachtové studny Odbor životního prostředí 15.2.2018
2.3.2018
veřejná vyhláška Stanovení místní úpravy provozu-k.ú.Staré Město nad Metují Odbor dopravy a silničního hospodářství 14.2.2018
1.3.2018
veřejná vyhláška Sdělení o předložených odvolání Krajský úřad Královéhradeckého kraje 14.2.2018
1.3.2018
veřejná vyhláška Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 - leden 2018) Krajský úřad Královéhradeckého kraje 14.2.2018
1.3.2018
dražební vyhláška elektronické dražební jednání Exekutorský úřad Brno 13.2.2018
14.3.2018
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Plzeň 13.2.2018
14.3.2018
veřejná vyhláška II/303 Bukovice - Pěkov Odbor dopravy a silničního hospodářství 13.2.2018
28.2.2018
veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu k.ú. Běloves a Malé Poříčí Odbor dopravy a silničního hospodářství 13.2.2018
28.2.2018
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Přerov 13.2.2018
19.3.2018
nabídka volné prostory sloužící podnikání-k nájmu Odbor správy majetku a financování 12.2.2018
28.2.2018
veřejná vyhláška Návrh Změny č. 1 Územního plánu Náchod Odbor výstavby a územního plánování 12.2.2018
27.2.2018
záměr záměr obce Odbor správy majetku a financování 9.2.2018
26.2.2018
Oznámení o zahájení správního řízení Zahájení řízení o povolení stavby Odbor životního prostředí 9.2.2018
26.2.2018
dražba dražební jednání Exekutorský úřad Plzeň 8.2.2018
9.3.2018
veřejná vyhláška Usnesení č. 33/2018 - 6 o zastavení řízení Odbor výstavby a územního plánování 8.2.2018
23.2.2018
veřejná vyhláška Oznámení zahájení územního řízení a upouštění od ústního jednání Odbor výstavby a územního plánování 8.2.2018
23.2.2018
veřejná vyhláška Stavební povolení č. 12/2018 - 2 Odbor výstavby a územního plánování 8.2.2018
23.2.2018
výběrové řízení Výběrové řízení a následná aukce na koupi majetku ve vlastnictví státu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 8.2.2018
7.3.2018
konkursní řízení konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Město Červený Kostelec 8.2.2018
1.3.2018
Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva mezi Náchodem a Velkým Poříčím - úkoly městské policie Odbor kanceláře tajemníka 7.2.2018
22.2.2018
Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva mezi Náchodem a Českou Čermnou - odchyt psů městskou policií Odbor kanceláře tajemníka 7.2.2018
22.2.2018
záměr Záměr č. 4/2018 Náchod Krajský úřad Královéhradeckého kraje 7.2.2018
9.3.2018
nabídka Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu Státní pozemkový úřad 7.2.2018
7.3.2018
Rozpočtová opatření Rozpočtové opatření číslo 179 Odbor správy majetku a financování 6.2.2018
8.3.2018
konkursní řízení Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky: - Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4, - Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345, - Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 Odbor sociálních věcí a školství 6.2.2018
26.2.2018
záměr záměr č. 4/2018 Krajský úřad Královéhradeckého kraje 2.2.2018
11.3.2018
oznámení Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech Český statistický úřad 31.1.2018
28.5.2018
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Prostějov 19.1.2018
23.2.2018
dotační program Program pro podporu životního prostředí města Náchoda Odbor životního prostředí 17.1.2018
17.4.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Odbor správy majetku a financování 17.1.2018
31.1.2020
Rozpočtová opatření Schválená rozpočtová opatření od 1.1.2018 Odbor správy majetku a financování 11.1.2018
31.1.2019
oznámení Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO Kladská stezka 28.12.2017
31.12.2018
dotační program PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ z výnosu města ze sázkových her právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu Město Náchod 20.12.2017
31.3.2018
dotační program PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ z výnosu města ze sázkových na podporu individuálního sportu fyzických osob reprezentujících město Náchod v mezinárodním měřítku Město Náchod 20.12.2017
31.3.2018
dotační program PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu Město Náchod 20.12.2017
31.3.2018
dotační program PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na prevenci kriminality Městský úřad Náchod 20.12.2017
31.3.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/159/2017 Odbor správy majetku a financování 20.12.2017
1.12.2020
dotační program PROGRAM na podporu sociálních služeb nestátním neziskovým organizacím na rok 2018 Odbor sociálních věcí a školství 19.12.2017
19.3.2018
dotační program PROGRAM na podporu vzdělávání spolkům a ostatním neziskovým organizacím na rok 2018 Odbor sociálních věcí a školství 19.12.2017
19.3.2018
Střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 Odbor správy majetku a financování 14.12.2017
31.12.2018
Rozpočet Schválený rozpočet města Náchoda na rok 2018 Město Náchod 14.12.2017
31.12.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Smlouva o poskytnutí dotace - Lenka Vlášková, Jindřich Vlášek Odbor správy majetku a financování 23.11.2017
24.11.2020
Závěrečný účet Závěrečný účet 2016 Město Náchod 14.6.2017
30.6.2018
informace Oznámení o zveřejnění DSO Kladská stezka Odbor investic a rozvoje města 20.3.2017
30.3.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda JUDr. Ladislav Polák, Marta Poláková, Ing. Daniel Polák, MUDr. Zuzana Poláková Město Náchod 10.10.2016
11.10.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tenisový klub Náchod z.s. Město Náchod 28.7.2016
29.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Sportovní kuželkářský klub Náchod, o.s. Město Náchod 15.7.2016
16.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Sportovní kuželkářský klub Náchod, o.s. Město Náchod 15.7.2016
16.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda TJ START NÁCHOD, z.s. Město Náchod 15.7.2016
16.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělovýchovná jednota Náchod Město Náchod 15.7.2016
16.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Staré Město - Náchod Město Náchod 15.7.2016
16.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělovýchovná jednota Kraso Náchod z.s. Město Náchod 15.7.2016
16.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Bavíme se sportem z.s. Město Náchod 15.7.2016
16.7.2019
smlouva BERÁNEK Náchod a.s. Město Náchod 15.7.2016
16.7.2019
smlouva Městské středisko sociálních služeb MARIE Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda BRANKA, o.p.s. Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Běloves Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda MONA Náchod z.s. Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda HC Náchod z.s. Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Náchod Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SK Babí, z.s. Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SPORT KLUB Náchod z.s. Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SK Plhov - Náchod, z.s. Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Jiří Vondřejc Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Florbal Náchod z.s. Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda FK Náchod spolek Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda FK Náchod spolek Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Základní škola T.G.Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Základní škola T.G.Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SKP Judo Náchod Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Okresní sdružení České unie sportu Náchod, z.s. Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Okresní sdružení České unie sportu Náchod, z.s. Město Náchod 1.7.2016
2.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Bavíme se sportem z.s. Město Náchod 15.6.2016
16.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Staré Město - Náchod Město Náchod 15.6.2016
16.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Běloves Město Náchod 15.6.2016
16.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda MONA Náchod z.s. Město Náchod 15.6.2016
16.6.2019
smlouva Diakonie ČCE - středisko BETANIE - evangelický domov v Náchodě Město Náchod 3.6.2016
4.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda FK Náchod spolek Město Náchod 1.6.2016
2.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SK Plhov - Náchod, z.s. Město Náchod 1.6.2016
2.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SPORT KLUB Náchod z.s. Město Náchod 1.6.2016
2.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělovýchovná jednota Náchod Město Náchod 1.6.2016
2.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SKP Judo Náchod Město Náchod 1.6.2016
2.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Florbal Náchod z.s. Město Náchod 1.6.2016
2.6.2019
smlouva Městské středisko sociálních služeb MARIE Město Náchod 1.6.2016
2.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Jiří Vondřejc Město Náchod 1.6.2016
2.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda TJ START NÁCHOD, z.s. Město Náchod 1.6.2016
2.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Náchod Město Náchod 1.6.2016
2.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SK Babí, z.s. Město Náchod 1.6.2016
2.6.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda PFERDA z.ú. Město Náchod 2.5.2016
3.5.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda PFERDA z.ú. Město Náchod 2.5.2016
3.5.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Stacionář Cesta Náchod z.s. Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Stacionář Cesta Náchod z.s. Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda NONA 92, o.p.s. Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda KINO VESMÍR Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Dokořán z.s. Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Dokořán z.s. Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Galerie výtvarného umění v Náchodě Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Galerie výtvarného umění v Náchodě Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Regionální muzeum v Náchodě Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Regionální muzeum v Náchodě Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda TJ Delfín Náchod Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Náchodská Prima sezóna o.p.s. Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Náchodská Prima sezóna o.p.s. Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Náchodská Prima sezóna o.p.s. Město Náchod 18.4.2016
19.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Společnost Josefa Škvoreckého, o.s. Město Náchod 31.3.2016
1.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Loutková scéna dětem pro radost Město Náchod 31.3.2016
1.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SAVAGE COMPANY s.r.o. Město Náchod 31.3.2016
1.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělovýchovná jednota Kraso Náchod z.s. Město Náchod 31.3.2016
1.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tenisový klub Náchod z.s. Město Náchod 31.3.2016
1.4.2019
smlouva Sportovní zařízení města Náchoda Město Náchod 31.3.2016
1.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Náchodská divadelní scéna, zapsaný spolek Město Náchod 31.3.2016
1.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Společné cesty - o.s. Město Náchod 31.3.2016
1.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Klub SUN Náchod Město Náchod 31.3.2016
1.4.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda BERÁNEK Náchod a.s. Město Náchod 5.2.2016
6.2.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Středisko volného času Déčko Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Kino Vesmír Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
smlouva Farní charita Náchod Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
smlouva Sportovní zařízení města Náchoda Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
smlouva Městské středisko sociálních služeb MARIE Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
smlouva BERÁNEK Náchod a.s. Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
smlouva Farní charita Náchod Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Městská knihovna Náchod Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Základní umělecká škola Tyršova 247 Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda HC Náchod 60502 Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělovýchovná jednota Náchod Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Florbal Náchod z.s. Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda FK Náchod s.r.o. Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda BERÁNEK Náchod a.s. Město Náchod 12.1.2016
13.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Dokořán, o.s. Město Náchod 21.12.2015
22.12.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Dokořán o.s. Město Náchod 21.12.2015
22.12.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SKP Judo Náchod Město Náchod 29.10.2015
30.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SKP Judo Náchod Město Náchod 29.10.2015
30.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Staré Město - Náchod Město Náchod 29.10.2015
30.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělovýchovná jednota Náchod Město Náchod 2.10.2015
3.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Náchod Město Náchod 1.10.2015
2.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda TJ DELFÍN NÁCHOD Město Náchod 24.8.2015
25.8.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělovýchovná jednota Náchod Město Náchod 29.7.2015
30.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda HC Náchod 60502 Město Náchod 29.7.2015
30.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda MONA Náchod Město Náchod 29.7.2015
30.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda TJ START Náchod, z. s. Město Náchod 29.7.2015
30.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda MONA Náchod Město Náchod 29.7.2015
30.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda FK Náchod spolek Město Náchod 29.7.2015
30.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Sportovní kuželkářský klub Náchod, o.s. Město Náchod 29.7.2015
30.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Staré Město – Náchod Město Náchod 29.7.2015
30.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda FK Náchod spolek Město Náchod 29.7.2015
30.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Sportovní kuželkářský klub Náchod, o.s. Město Náchod 29.7.2015
30.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Staré Město – Náchod Město Náchod 29.7.2015
30.7.2018