Dnes
Teplota: 18,5 °C

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - 20. a 21. ŘÍJNA 2017

Ilustrační obrázek

Ve dnech 20.a 21.10.2017 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Od termínu vyhlášení voleb (2. května 2017) mohou občané podávat žádosti o vydání voličského průkazu.

Žádost o voličský průkaz je možno podat následujícími způsoby :

- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče
- v elektronické podobě podepsané uznávaným el.podpisem voliče
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
- osobně na městském úřadu

Žádost se podává u obecního (městského) úřadu v místě trvalého pobytu, kde je občan zapsán ve voličském seznamu.
Lhůta pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu končí dnem 13. října 2017.
Konec lhůty pro osobní žádost o vydání voličského průkazu je v termínu 18. října 2017

V zákoně č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je dle ust. § 6 odst. 2 stanovena lhůta odkdy může obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče nebo je možné voliči průkaz zaslat. Tato lhůta je stanovena na 5.října 2017.

Žádost lze podat volnou formou nebo je možné využít připraveného vzoru žádosti o vydání voličského průkazu - Žádost o voličský průkaz

Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. linkách 491 405 162, 491 405 134.

Bc. Hana Horáková
Vedoucí správního odboru

Další informace: