Dnes
Teplota: 2.2 °C

Tajemnice MěÚ Náchod

Tajemnice

 Mgr. Hana Mílová Mgr. Hana Mílová

Telefon: 491 405 205
Mobil: 736 613 426
E-mail: hana.milova@mestonachod.cz
Kancelář: Masarykovo nám. 40, 1. patro


Kromě působnosti vymezené právními předpisy:

a) zabezpečuje podle pokynů starosty plnění usnesení a dalších rozhodnutí RM a ZM a rozhodnutí porady vedení, ukládá jejich plnění vedoucím odborů a dalším zaměstnancům, kontroluje jejich plnění
b) zajišťuje úkoly v přenesené působnosti města vyplývající ze zvláštních zákonů
c) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se všemi zaměstnanci města zařazenými v úřadu a stanovuje jim plat d) řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do úřadu
e) řídí a koordinuje činnost jednotlivých odborů prostřednictvím jejich vedoucích
f)) plní úkoly správce podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
g) koordinuje styk zaměstnanců úřadu s médii a poskytuje médiím informace za úřad
h) vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád úřadu
ch)v případě nepřítomnosti tajemníka náleží jeho pravomoc starostovi.
i) provádí řídící kontrolu v souladu s organizačním opatřením - Systém finanční kontroly.

Provoz MěÚ Náchod od 23. 11. 2020


 Úřad:

   po    8.00-13.00
   út    dle tel. dohody
   st    12.00-17.00
   čt    dle tel. dohody
   pá    dle tel. dohody


Objednaní klienti dle objednávkového systému v rámci elektronické obsluhy občana si mohou vyřídit své záležitosti v časech, na které jsou objednaní (příp. budou kontaktováni pro možnost přesunu termínu).

Provoz objednávkového systému zůstane tedy zachován v následujícím období s omezením na uvedené dny, tj. pondělí a středa.

Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.

Provoz MěÚ Náchod od 23. 11. 2020


 Úřad:

   po    8.00-13.00
   út    dle tel. dohody
   st    12.00-17.00
   čt    dle tel. dohody
   pá    dle tel. dohody


Objednaní klienti dle objednávkového systému v rámci elektronické obsluhy občana si mohou vyřídit své záležitosti v časech, na které jsou objednaní (příp. budou kontaktováni pro možnost přesunu termínu).

Provoz objednávkového systému zůstane tedy zachován v následujícím období s omezením na uvedené dny, tj. pondělí a středa.

Elektronická obsluha občana

Klienty žádáme, aby při vyřizování svých záležitostí preferovali elektronickou formu.
Pro veřejnost bude otevřena podatelna v budově radnice (Masarykovo nám. 40., přízemí) a podatelna v budově v Zámecké ulici v uvedených časech.