Dnes
Teplota: -0,6 °C

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2016 zveřejněné dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)


Úsek

Počet kontrol

Okruh kontrolovaných osob

Kontrolní zjištění - zjištěné nedostatky

Interní audit 16 právnické osoby Zjištění a doporučení z provedených kontrol byla vždy projednána s vedoucími zaměstnanci kontrolovaných osob a na základě doporučení byla přijata opatření. K závažnému zjištění ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb. nedošlo.
Odbor životního prostředí 36 fyzické a právnické osoby Sedmnáct kontrol bez závad. U devatenácti kontrol zjištěny nedostatky (uložena opatření, popř.sankce).
Odbor obecní živnostenský úřad 243 právnické osoby,podnikající fyzické osoby Nedostatky řešeny podle zákona č.455/1991Sb., v platném znění - správní delikty.