Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Elektronická úřední deska

Pro vyhledání dokumentů nastavte ve formuláři požadované hodnoty a stiskněte tlačítko Vyhledat.

 

   

Okresní soud v Náchodě - dražby

Nalezené dokumenty
Kliknutím na název dokument otevřete

Typ Název Zveřejnil Datum
usnesení Usnesení - dražební vyhláška Exekutorský úřad Náchod 2.9.2014
8.10.2014
veřejná vyhláška Oznámení o vydání územního plánu Zábrodí Obec Zábrodí 2.9.2014
17.9.2014
usnesení Usnesení - dražba movitých věcí Exekutorský úřad Náchod 2.9.2014
29.9.2014
veřejná vyhláška Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení - Revitalizace železniční trati HK-Jaroměř-Trutnov Krajský úřad Královéhradeckého kraje 29.8.2014
15.9.2014
veřejná vyhláška Stanovisko MŽP k návrhu koncepce "Program přeshraniční spolupráce ČR - PR 2014-2020" Odbor životního prostředí 28.8.2014
12.9.2014
záměr Záměr obce Odbor správy majetku a financování 28.8.2014
18.9.2014
veřejná vyhláška Návrh výroku rozhodnutí - Inline ovál Dolní Radechová Odbor výstavby a územního plánování 27.8.2014
11.9.2014
oznámení volební okrsky pro volby do zastupitelstva města Odbor kanceláře tajemníka 26.8.2014
13.10.2014
usnesení Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Exekutorský úřad Praha 9 25.8.2014
22.9.2014
usnesení Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Trutnov 25.8.2014
23.9.2014
veřejná zakázka Výběrové řízení - "Sadové úpravy na městském hřbitově v Náchodě" Město Náchod 22.8.2014
8.9.2014
Nařízení Nařízení č. 4/2014, kterým se vymezují oblasti města Náchoda, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu Odbor kanceláře tajemníka 22.8.2014
6.9.2014
veřejná vyhláška Projednávání návrhu zadání změny č. 4 a 5 územního plánu obce Vysokov Odbor výstavby a územního plánování 20.8.2014
4.9.2014
rozhodnutí Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - Náchod Odbor správní 20.8.2014
11.10.2014
rozhodnutí Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - Dolní Radechová Odbor správní 20.8.2014
11.10.2014
rozhodnutí Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - Česká Čermná Odbor správní 20.8.2014
11.10.2014
veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost - Martin Mazenauer, nar. 20.5.1988 Odbor dopravy a silničního hospodářství 20.8.2014
4.9.2014
rozhodnutí Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - Studnice Odbor správní 20.8.2014
11.10.2014
rozhodnutí Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - Kramolna Odbor správní 20.8.2014
11.10.2014
rozhodnutí Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - Borová Odbor správní 20.8.2014
11.10.2014
rozhodnutí Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - Nový Hrádek Odbor správní 20.8.2014
11.10.2014
rozhodnutí Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - Vysokov Odbor správní 20.8.2014
11.10.2014
usnesení Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku Exekutorský úřad Přerov 19.8.2014
19.9.2014
inzerát Nabídka volných nebytových prostor Odbor správy majetku a financování 19.8.2014
3.9.2014
inzerát Prodej volných bytů Odbor správy majetku a financování 18.8.2014
17.9.2014
veřejná vyhláška Možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí - dočasná stavba garáží pro osobní automobily, ul. Janáčkova, Náchod Krajský úřad Královéhradeckého kraje 18.8.2014
2.9.2014
nabídka Nabídka pozemků ve vlastnictví státu a příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu Státní pozemkový úřad 18.8.2014
17.9.2014
veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost - územní rozhodnutí - Obchodní centrum Náchod Odbor výstavby a územního plánování 18.8.2014
2.9.2014
veřejná vyhláška Návrh územního plánu Náchod a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Odbor výstavby a územního plánování 18.8.2014
2.9.2014
usnesení Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci Exekutorský úřad Pardubice 18.8.2014
16.9.2014
výběrové řízení Výběrové řízení č. HNA/118/2014 - 1. kolo Úřad pro zastupování stáru ve věcech majetkových 15.8.2014
11.9.2014
výběrové řízení Výběrové řízení č. HNA/117/2014 - 3. kolo Úřad pro zastupování stáru ve věcech majetkových 15.8.2014
11.9.2014
výběrové řízení Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace - ZUŠ Červený Kostelec Město Červený Kostelec 12.8.2014
19.9.2014
inzerát Město Náchod přijme kronikáře/kronikářku města Náchod Odbor kanceláře tajemníka 11.8.2014
19.9.2014
nabídka Nabídka - darování psa Úřad pro zastupování stáru ve věcech majetkových 11.8.2014
31.10.2014
dražba dražba 2.9.2014 Okresní soud Náchod 6.8.2014
3.9.2014
oznámení výběrové řízení č. HNA/95/2014-1.kolo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 4.8.2014
2.9.2014
dražební vyhláška dražební vyhláška Exekutorský úřad Náchod 4.8.2014
12.9.2014
oznámení stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Odbor kanceláře tajemníka 31.7.2014
13.10.2014
usnesení Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci Exekutorský úřad Přerov 30.7.2014
3.9.2014
výzva Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Úřad pro zastupování stáru ve věcech majetkových 30.7.2014
1.12.2014
veřejná vyhláška Oznámení o úplné aktualizaci územně analytických údajů obce s rozšířenou působností Náchod Odbor výstavby a územního plánování 16.6.2014
16.9.2014
informace Koupací oblast VN Rozkoš u autokempinku, Česká Skalice - zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 10.6.2014
12.9.2014
informace Smlouva o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu - Beránek Náchod a.s. Město Náchod 8.4.2014
1.12.2014
informace Smlouva o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu - SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA NÁCHODA Město Náchod 8.4.2014
1.12.2014
informace Smlouva o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu - Městské středisko sociálních služeb Marie Město Náchod 8.4.2014
1.12.2014
informace Smlouva o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu, Dům na půli cesty - Farní charita Náchod Město Náchod 8.4.2014
1.12.2014
informace Smlouva o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu, SV. ANNA - Farní charita Náchod Město Náchod 8.4.2014
1.12.2014
výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2013 Odbor kanceláře tajemníka 27.2.2014
1.12.2014

 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2014: 608938 návštěv