Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Elektronická úřední deska

Pro vyhledání dokumentů nastavte ve formuláři požadované hodnoty a stiskněte tlačítko Vyhledat.

 

   

Okresní soud v Náchodě - dražby

Nalezené dokumenty
Kliknutím na název dokument otevřete

Typ Název Zveřejnil Datum
návrh rozpočtu Návrh rozpočtu města Náchoda na rok 2016 Město Náchod 26.11.2015
26.12.2015
informace Informace o zahájených správních řízeních Odbor životního prostředí 25.11.2015
3.12.2015
informace Informace pro občany - plánovaná odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů Ministerstvo vnitra 25.11.2015
31.12.2015
usnesení Usnesení o dražbě movitých věcí Exekutorský úřad Náchod 25.11.2015
22.12.2015
usnesení Usnesení o nařízení dražebního roku Exekutorský úřad Jeseník 25.11.2015
14.12.2015
usnesení Usnesení o nařízení dražebního roku - dražba nemovitých věcí Exekutorský úřad Jeseník 25.11.2015
15.12.2015
usnesení Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku Exekutorský úřad Přerov 25.11.2015
18.12.2015
usnesení Usnesení - oznámení o konání dražebního roku Exekutorský úřad Přerov 25.11.2015
18.12.2015
veřejná vyhláška Doručení návrhu aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje KHK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Krajský úřad Královéhradeckého kraje 24.11.2015
9.12.2015
informace Sdělení informace podle § 70 z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Odbor životního prostředí 24.11.2015
2.12.2015
veřejná vyhláška Ukončení dokazování a seznámení s podklady rozhodnutí - I/33 Náchod - obchvat, I/14 Vysokov - Vrchoviny Odbor výstavby a územního plánování 24.11.2015
9.12.2015
veřejná vyhláška Oznámení zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením "Stavební úpravy haly PR3 Saar Gummi Czech s.r.o. Červený Kostelec" Odbor výstavby a územního plánování 24.11.2015
9.12.2015
informace Informace o předmětu a povaze rozhodnutí navazující na řízení na posouzení vlivů na ŽP "Stavební úpravy haly PR3 Saar Gummi Czech s.r.o. Červený Kostelec" Odbor výstavby a územního plánování 24.11.2015
28.12.2015
veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na křižovatce silnic I/33 a místních komunikací Krajský úřad Královéhradeckého kraje 23.11.2015
8.12.2015
veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Raisova v Náchodě Odbor dopravy a silničního hospodářství 23.11.2015
8.12.2015
veřejná vyhláška Posuzování vlivů na ŽP "Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ05 - Severovýchod" Ministerstvo životního prostředí 23.11.2015
8.12.2015
veřejná vyhláška Rozhodnutí o umístění stavby "Obchodní centrum Náchod" Odbor výstavby a územního plánování 23.11.2015
8.12.2015
veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy na místní úpravu provozu na místní komunikaci ul. 1 máje v Náchodě Odbor dopravy a silničního hospodářství 23.11.2015
8.12.2015
Obecně závazná vyhláška místní úprava provozu v Červeném Kostelci Odbor dopravy a silničního hospodářství 20.11.2015
5.12.2015
nabídka volné byty k pronájmu Odbor správy majetku a financování 20.11.2015
30.11.2015
Obecně závazná vyhláška stanovení místní úpravy provozu V. Ledhuje Odbor dopravy a silničního hospodářství 20.11.2015
5.12.2015
Obecně závazná vyhláška stanovení místní úpravy provozu v Hronově Odbor dopravy a silničního hospodářství 20.11.2015
5.12.2015
záměr Záměr prodeje pozemků pro stavbu rodinných domů Odbor správy majetku a financování 19.11.2015
4.1.2016
veřejná vyhláška Územní rozhodnutí č. 3414/2015-1 o umístění stavby "Nový Hrádek, nn, knn, stavební úpravy od TS 569" v k.ú. Nový Hrádek Odbor výstavby a územního plánování 19.11.2015
4.12.2015
záměr záměr obce Odbor správy majetku a financování 19.11.2015
7.12.2015
dražební vyhláška Dražební vyhláška - dražba nemovité věci Exekutorský úřad Praha 3 18.11.2015
7.12.2015
dražební vyhláška Dražební vyhláška elektronické veřejné dražby EURODRAŽBY.CZ a.s. 18.11.2015
10.12.2015
oznámení Oznámení prodeje movitého majetku státu Úřad pro zastupování stáru ve věcech majetkových 16.11.2015
4.12.2015
veřejná vyhláška Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Kramolna Odbor výstavby a územního plánování 16.11.2015
16.12.2015
výběrové řízení Výběrové řízení na obsazení funkce odborného pracovníka sociálně-právní ochrany a prevence, s místem výkonu práce v Náchodě Odbor kanceláře tajemníka 13.11.2015
27.11.2015
usnesení Dražební vyhláška - dražba movitých věcí Exekutorský úřad Klatovy 9.11.2015
30.11.2015
výběrové řízení výběrové řízení č. HNA/222/2015 - 1. kolo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 4.11.2015
27.11.2015
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SKP Judo Náchod Město Náchod 29.10.2015
29.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SKP Judo Náchod Město Náchod 29.10.2015
29.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Staré Město - Náchod Město Náchod 29.10.2015
29.10.2018
inzerát Prodej domů - bytů Odbor správy majetku a financování 2.10.2015
6.12.2015
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělovýchovná jednota Náchod Město Náchod 2.10.2015
2.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Náchod Město Náchod 1.10.2015
1.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda TJ DELFÍN NÁCHOD Město Náchod 24.8.2015
24.8.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělovýchovná jednota Náchod Město Náchod 29.7.2015
29.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda MONA Náchod Město Náchod 29.7.2015
29.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda TJ START Náchod, z. s. Město Náchod 29.7.2015
29.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda MONA Náchod Město Náchod 29.7.2015
29.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda FK Náchod spolek Město Náchod 29.7.2015
29.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Sportovní kuželkářský klub Náchod, o.s. Město Náchod 29.7.2015
29.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Staré Město – Náchod Město Náchod 29.7.2015
29.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda FK Náchod spolek Město Náchod 29.7.2015
29.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Sportovní kuželkářský klub Náchod, o.s. Město Náchod 29.7.2015
29.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Staré Město – Náchod Město Náchod 29.7.2015
29.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda HC Náchod 60502 Město Náchod 29.7.2015
29.7.2018

 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2015: 813171 návštěv