Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Elektronická úřední deska

Pro vyhledání dokumentů nastavte ve formuláři požadované hodnoty a stiskněte tlačítko Vyhledat.

 

   

Okresní soud v Náchodě - dražby

Nalezené dokumenty
Kliknutím na název dokument otevřete

Typ Název Zveřejnil Datum
nabídka výběrové řízení - obsazení nájemního bytu Odbor správy majetku a financování 11.2.2016
9.3.2016
Obecně závazná vyhláška přechodná úprava provozu Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství 11.2.2016
16.2.2016
Obecně závazná vyhláška přechodná úprava provozu Lipí u Náchoda Odbor dopravy a silničního hospodářství 11.2.2016
16.2.2016
Obecně závazná vyhláška přechodná úprava provozu Horní Kostelec Odbor dopravy a silničního hospodářství 11.2.2016
16.2.2016
záměr Prodej rodinného domu s pozemky ve Stárkově Odbor správy majetku a financování 11.2.2016
1.4.2016
informace Sdělení informace podle § 70 z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Odbor životního prostředí 10.2.2016
18.2.2016
usnesení Usnesení o opakované dražbě Exekutorský úřad Přerov 10.2.2016
2.3.2016
usnesení Usnesení - dražební vyhláška - prodej nemovitých věcí Exekutorský úřad Rokycany 10.2.2016
7.3.2016
nabídka nabídka volných bytů k pronájmu Odbor správy majetku a financování 10.2.2016
29.2.2016
výběrové řízení prodej pozemku pro stavbu rodinného domu obálkovou metodou Odbor správy majetku a financování 9.2.2016
1.4.2016
záměr záměr obce Odbor správy majetku a financování 9.2.2016
28.2.2016
veřejná vyhláška Oznámení návrhu opatření obecné povahy na místní úpravu provozu v Náchodě na místní komunikaci - ul. Nerudova Odbor dopravy a silničního hospodářství 9.2.2016
24.2.2016
veřejná vyhláška Návrh územního plánu Velké Petrovice Odbor výstavby a územního plánování 9.2.2016
24.2.2016
veřejná vyhláška Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu - ul. Mlýnská, Riegrova, oprava viaduktu Odbor dopravy a silničního hospodářství 8.2.2016
13.2.2016
veřejná vyhláška Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 4 územního plánu Velké Poříčí Odbor výstavby a územního plánování 8.2.2016
23.2.2016
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda BERÁNEK Náchod a.s. Město Náchod 5.2.2016
5.2.2019
informace Sdělení informace podle ust. § 70 z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Odbor životního prostředí 5.2.2016
13.2.2016
nabídka volné nebytové prostory k pronájmu Odbor správy majetku a financování 3.2.2016
29.2.2016
veřejná vyhláška Projednávání Zprávy o uplatňování Územního plánu Litoboř Odbor výstavby a územního plánování 3.2.2016
4.3.2016
záměr Záměr č. 7/2016 pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví Královéhradeckého kraje v k.ú. a obci Náchod Odbor kanceláře tajemníka 2.2.2016
3.3.2016
dražební vyhláška Dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha 10 2.2.2016
25.2.2016
záměr záměr obce Odbor správy majetku a financování 2.2.2016
21.2.2016
výběrové řízení Výběrové řízení na funkci strážníka Městské policie v Náchodě Odbor kanceláře tajemníka 1.2.2016
16.2.2016
veřejná vyhláška Možnost převzít písemnost - Naděžda Krištofiaková, nar. 1965, Česká Čermná 172 Odbor obecní živnostenský úřad 1.2.2016
16.2.2016
výběrové řízení Výběrové řízení na obsazení funkce odborného pracovníka sociálně-právní ochrany a prevence, s místem výkonu práce v Náchodě Odbor kanceláře tajemníka 1.2.2016
16.2.2016
veřejná vyhláška Oznámení o zahájení ÚŘ - rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Bukovecká a okolí, Nový Hrádek Odbor výstavby a územního plánování 29.1.2016
15.2.2016
usnesení Usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí Exekutorský úřad Šumperk 29.1.2016
23.2.2016
usnesení Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání Exekutorský úřad Nymburk 29.1.2016
23.2.2016
usnesení Usnesení - dražební vyhláška Exekutorský úřad Přerov 29.1.2016
24.2.2016
záměr záměr obce Odbor správy majetku a financování 29.1.2016
15.2.2016
veřejná vyhláška Oznámení o možnosti převzít písemnost - Tomáš Petříček, nar. 25.2.1986 Odbor dopravy a silničního hospodářství 28.1.2016
12.2.2016
Výzva k podání nabídky Výběr provozovatele Náchodských farmářských trhů Město Náchod 28.1.2016
29.2.2016
veřejná vyhláška Oznámení o zahájení stavebního řízení "Vodovod od bytovek pod tratí k bramborárně, Olešnice" Odbor životního prostředí 27.1.2016
11.2.2016
veřejná vyhláška Řízení o návrhu územního plánu Žďárky a o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Odbor výstavby a územního plánování 27.1.2016
11.2.2016
záměr záměr obce Odbor správy majetku a financování 27.1.2016
14.2.2016
usnesení Usnesení o nařízení další elektronické dražby Exekutorský úřad Svitavy 22.1.2016
16.2.2016
usnesení Usnesení o provedení elektronické dražby nemovité věci Exekutorský úřad Přerov 22.1.2016
17.2.2016
inzerát Prodej volných bytů výběrovým řízením obálkovou metodou Odbor správy majetku a financování 13.1.2016
26.2.2016
smlouva Sportovní zařízení města Náchoda Město Náchod 12.1.2016
12.1.2019
smlouva Městské středisko sociálních služeb MARIE Město Náchod 12.1.2016
12.1.2019
smlouva BERÁNEK Náchod a.s. Město Náchod 12.1.2016
12.1.2019
smlouva Farní charita Náchod Město Náchod 12.1.2016
12.1.2019
záměr Záměr prodeje pozemků pro stavbu rodinných domů Odbor správy majetku a financování 12.1.2016
1.4.2016
smlouva Farní charita Náchod Město Náchod 12.1.2016
12.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Městská knihovna Náchod Město Náchod 12.1.2016
12.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Základní umělecká škola Tyršova 247 Město Náchod 12.1.2016
12.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda HC Náchod 60502 Město Náchod 12.1.2016
12.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělovýchovná jednota Náchod Město Náchod 12.1.2016
12.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Florbal Náchod z.s. Město Náchod 12.1.2016
12.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda FK Náchod s.r.o. Město Náchod 12.1.2016
12.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda BERÁNEK Náchod a.s. Město Náchod 12.1.2016
12.1.2019
záměr Prodeje bytových jednotek Odbor správy majetku a financování 12.1.2016
29.2.2016
dotační program PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na prevenci kriminality Městský úřad Náchod 12.1.2016
12.2.2016
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Středisko volného času Déčko Město Náchod 12.1.2016
12.1.2019
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Kino Vesmír Město Náchod 12.1.2016
12.1.2019
výběrové řízení Pronájem zahradního kiosku na Jiráskově koupališti v Náchodě Sportovní zařízení města Náchoda 11.1.2016
19.2.2016
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Dokořán, o.s. Město Náchod 21.12.2015
21.12.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Dokořán o.s. Město Náchod 21.12.2015
21.12.2018
dotační program PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 16.12.2015
17.3.2016
dotační program PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ z výnosu města z loterií a jiných podobných her právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 16.12.2015
17.3.2016
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SKP Judo Náchod Město Náchod 29.10.2015
29.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda SKP Judo Náchod Město Náchod 29.10.2015
29.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Staré Město - Náchod Město Náchod 29.10.2015
29.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělovýchovná jednota Náchod Město Náchod 2.10.2015
2.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Náchod Město Náchod 1.10.2015
1.10.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda TJ DELFÍN NÁCHOD Město Náchod 24.8.2015
24.8.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělovýchovná jednota Náchod Město Náchod 29.7.2015
29.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda MONA Náchod Město Náchod 29.7.2015
29.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda TJ START Náchod, z. s. Město Náchod 29.7.2015
29.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda MONA Náchod Město Náchod 29.7.2015
29.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda FK Náchod spolek Město Náchod 29.7.2015
29.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Sportovní kuželkářský klub Náchod, o.s. Město Náchod 29.7.2015
29.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Staré Město – Náchod Město Náchod 29.7.2015
29.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda FK Náchod spolek Město Náchod 29.7.2015
29.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Sportovní kuželkářský klub Náchod, o.s. Město Náchod 29.7.2015
29.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda Tělocvičná jednota Sokol Staré Město – Náchod Město Náchod 29.7.2015
29.7.2018
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda HC Náchod 60502 Město Náchod 29.7.2015
29.7.2018

 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2016: 128054 návštěv