Město Náchod

Masarykovo náměstí 40
PSČ: 547 01 Náchod


tel: 491 405 111

Úřední hodiny MěÚ

podatelna@mestonachod.cz
ID datové schránky: gmtbqhx
Doporučujeme

Odbor životního prostředí

Ilustrační foto




Aktuality odboru



Harmonogram svozu odpadů pro rok 2017

2.1.2017   Harmonogram svozu odpadů pro rok 2017

V dokumentech odboru životního prostředí byl uveřejněn nový harmonogram svozu odpadů pro rok 2017.


19.10.2016   Oprava harmonogramu svozu velkoobjemových rostlinných odpadů

Odbor životního prostředí upozorňuje občany, že byla provedena oprava v harmonogramu svozu objemných rostlinných odpadů ze zahrad (větví, trávy, listí atd.) pro druhé pololetí roku 2016.


Jednorázový svoz nebezpečných a objemných odpad

7.10.2016   Jednorázový svoz nebezpečných a objemných odpad

Město Náchod prostřednictvím Technických služeb s.r.o. provede jednorázový svoz nebezpečných a objemných odpadů.








www.asekol.cz

ASEKOL s.r.o. je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení



http://www.ekokom.cz

EKO-KOM, a.s. je nezisková autorizovaná obalová společnost zajišťující třídění, recyklaci a využití obalového odpadu.



http://www.ekobat.cz

ECOBAT s.r.o. je nezisková organizace zaměřená na zajišťování zpětného odběru přenosných baterií v České republice.






www.elektrowin.cz

ELEKTROWIN a.s. je nezisková společnost provozující kolektivní systém pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu (velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí).

http://www.ekolamp.cz


EKOLAMP s.r.o. je nezisková společnost provozující systém sběru, svozu a zpracování osvětlovacích zařízení.

 
 
© 2010 Město Náchod
tel: 491 405 111
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Vyhledávání | Kontakty | V roce 2017: 89547 návštěv