Dnes
Teplota: 21.1 °C
logo

Vybudování a úprava parkovacích ploch a zastávky BUS v Náchodě, číslo projektu 18RGI02-0374

Číslo projektu:18RGI02-0374
Cíl projektu:

Cílem projektu je napomoci vyřešit neutěšený stav parkovacích míst v okolí areálu Oblastní nemocnice Náchod, a to v důsledku její rekonstrukce.


Výstupy projektu:
parkovací místa v ulici Nemocniční, mezi areálem „spodní“ a „horní“ nemocnice v ul. Bartoňova a na ploše „U Plechovky“, bus zastávka pro rozšíření MHD

Popis projektu:

Vybudování nových parkovacích míst v ulici Nemocniční, mezi areálem „spodní“ a „horní“ nemocnice v ul. Bartoňova, na ploše „U Plechovky“ a zálivu pro autobusovou zastávku pro rozšíření MHD. Všechny tyto kroky přispějí k lepší dostupnosti nemocnice pro občany. Realizace projektu v období květen až prosinec 2018.


Předpokládané výdaje projektu dle žádosti o dotaci 4 731 335,54 Kč.
Královéhradecký kraj na výstavbu parkovacích míst a autobusové zastávky v okolí areálu nemocnice v důsledku rekonstrukce Oblastní nemocnice Náchod poskytl finanční prostředky ve výši 4 700 000 Kč.