Dnes
Teplota: 22.6 °C
logo

Plaveme spolu a bezpečně, registrační číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002085

Cíl projektu:

Cílem projektu je prohloubit spolupráci a navázat kontakty mezi dětmi a mládeží ze základních škol Evropského města Náchod-Kudowa-Zdrój, a to včetně učitelů a sportovních trenérů. Bude podpořeno aktivní trávení volného času. Zvýší se znalosti o bezpečném koupání a poskytnutí první pomoci. Učitelé a instruktoři obou partnerů se seznámí a vymění si zkušenosti, což v budoucnu usnadní organizaci dalších přeshraničních aktivit.

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2019
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2020

Partneři projektu:

Obec Kudowa - Zdrój - hlavní partner mikroprojektu
Město Náchod - partner mikroprojektu

Aktivity projektu - Obsah projektu

V rámci projektu jsou realizovány následující aktivity:

- propagace projektu, kterou budou vést oba partneři po celou dobu realizace

projektu

- plavecká setkání, která jsou naplánována v počtu 10 setkání, 5 v Kudovském aquaparku a stejný počet v bazénu v Náchodě. Každého kurzu plavání se zúčastní 50 dětí (25 českých a 25 polských), a to z ekvivalentních věkových skupin. Program výuky bude zahrnovat společné integrační aktivity např.: výuku plavání, vodní hry, soutěže ve vodních sportech, vodní gymnastiku a jiné. Vodní zábava umožní společnou integraci. Důležitou součástí setkání budou školení o bezpečném chování ve vodě. Rovněž proběhne i kurz poskytnutí první pomoci při nehodě ve vodě. Pro výuku bylo pořízeno i potřebné vybavení. Účastníci budou mít zajištěno společné občerstvení a získají propagační předměty.

Související články k projektu - aktuality: