Dnes
Teplota: 22.3 °C
logo

Stlačování přírodního oxidu uhličitého do tlakových lahví z vrtů Běla a Jan

číslo projektu: 21RGI02-0036

 

Cíl projektu

Dlouhodobým cílem města Náchod je obnova lázeňství v městské části Běloves. V uplynulých letech byly za přispění dotačních prostředků z Královéhradeckého kraje i fondů Evropské unie realizovány investiční i neinvestiční projekty, které postupnými kroky vedou k obnovení lázeňství v Náchodě. Jedním z významných kroků bylo zřízení nových vrtů minerálních vod s názvy Běla a Jan. Minerální voda z uvedených vrtů má jiné složení než původní minerální voda Ida, ale i přesto je svou chutí výjimečná a pro návštěvníky Malých lázní je možnost jejího ochutnání lákadlem.

Cílem projektu je další rozšíření využití přírodního oxidu uhličitého, který je k dispozici při získávání minerální vody z vrtů Běla a Jan.

 

Výstupy a popis projektu

Dotační projekt se zaměřuje na zpracování projektové dokumentace a následnou dodávku technologie, která bude sloužit k využití vznikajícího minerálního oxidu uhličitého do tlakových lahví z vrtů Běla a Jan. Minerální oxid uhličitý bude stlačen, zkapalněn a plněn do tlakových lahví. Naplněné tlakové lahve budou využity pro interní potřebu lázní nebo budou dodávány koncovým zákazníkům.

Město Náchod vystavilo v květnu 2021 objednávku společnosti ATEKO a.s. na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, následně v režimu otevřeného nadlimitního nařízení na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, byla s vítězným uchazečem, společností ATEKO a.s., uzavřena smlouva o dílo na realizaci akce.

 

Ukončení realizace projektu je plánováno na 31.3.2022.

 

Královéhradecký kraj poskytl v roce 2021 na projekt „Stlačování přírodního oxidu uhličitého do tlakových lahví z vrtů Běla a Jan", reg. č. projektu 21RGI02-0036 dotaci ve výši 250 000 Kč.