Dnes
Teplota: 22.2 °C
logo

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

 

Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B" na skupinu „C", JSDH Náchod

Číslo projektu: 21RRD12-0019

 

Cíl projektu

Cílem projektu je zajištění dostatečného počtu řidičů/strojníků v Jednotce sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH") Náchod tak, aby byla zvýšena akceschopnost jednotky a zastupitelnost řidičů/strojníků.

 

Výstup projektu

Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B" na skupinu „C" pro dva členy JSDH Náchod

 

Popis projektu

JSDH je zařazena do poplachových plánů Královéhradeckého kraje v kategorii Jednotka požární ochrany 3/I a je předurčena pro zásah i mimo katastr města Náchoda - v Královéhradeckém kraji i na území ČR (např. při povodních). Kromě výše uvedeného je zařazena do Záchranného plánu poskytování přeshraniční pomoci prostřednictvím jednotek požární ochrany Dolnoslezského Vojvodství a Královéhradeckého kraje, proto je nezbytné, aby ve svých řadách měla dostatečné množství členů, aby zajistili akceschopnost jednotky a svou zastupitelnost při výjezdech.

Vzhledem k vysoké finanční náročnosti získání řidičského oprávnění skupiny „C" a postupnému snižování počtu řidičů/strojníků s řidičským oprávněním skupiny „C", využilo město Náchod možnost získání dotace pro tyto účely a  předložilo žádost o dotaci z Programu Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III v rámci dotačních programů Královéhradeckého kraje.

Dvěma členům JSDH Náchod bude v průběhu roku 2021 umožněno absolvovat rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B" na skupinu „C". V současné době je jednotka Náchod složená ze sedmi hasičských družstev a 17 členů s řidičským oprávněním skupiny „C". U obou členů JSDH Náchod je v letošním roce plánováno i absolvování kurzu strojníka.

Královéhradecký kraj poskytl v roce 2021 na projekt „Rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny „B" na skupinu „C", JSDH Náchod", reg. č. projektu 21RRD12-0019 dotaci ve výši 20 000 Kč.