Dnes
Teplota: 20.6 °C
logo

Obnova oken a dveří Bartoňovy vily čp. 243, Zámecká ulice, Náchod

 

Zámecká ulice, Náchod

Číslo projektu: 23KPGU2-0069

Cíl projektu

Cílem projektu je zlepšení technického stavu oken a dveří a vzhledu Bartoňovy vily - kulturní památky, která je součástí městské památkové zóny a ochranného pásma státního zámku a souboru památek historického jádra Náchoda.

 

Výstup projektu

Stavebně obnovená (okna, dveře) kulturní památka Bartoňova vila čp. 243, Zámecká ulice

Popis projektu

Špaletová okna a dveře na budově Bartoňovy vily čp. 243 - významné památky jsou původní, vyrobená z dubového masivu, s původním kováním a z části s původními skly. V současnosti jsou venkovní křídla a rámy ve velmi špatném stavu, a proto je třeba provést kompletní obnovu.

 

Opravy stávajících vnějších výplní otvorů budou spočívat ve výměně poškozených částí (shnilé okapnice), nutném klížení konstrukčních spojů, v doplnění profilace vyštípnutých rámů a křídel (masiv dub), ve spasování křídel a rámů s nutným přesklením a dotěsněním polodrážek. Součástí obnovy bude překytování cca 50 % vnějšího zasklení. Dále bude provedena údržba nátěru výplní otvorů, vytmelení vad a nerovností, napuštění proti dřevokazným škůdcům, impregnace a nátěr. Na vnitřní straně bude přebroušen uvolněný povrch a proveden nátěr. Bude obnoveno mosazné kování, táhla a panty. Součástí bude obnova nátěru drážky rolet a ocelových tyčových mříží (osazených na některých oknech).

Opravy stávajících vnitřních výplní otvorů budou spočívat v údržbě zavírání, tak aby okna a dveře byly funkční.

 

Práce proběhnou v roce 2024, předpokládané výdaje dle žádosti o dotaci jsou cca 905 tisíc Kč.

 

 

Královéhradecký kraj poskytl v roce 2023 na projekt „Obnova oken a dveří Bartoňovy vily čp. 243, Zámecká ulice, Náchod", reg. č. projektu 23KPGU2-0069 dotaci ve výši 222 000 Kč.