Dnes
Teplota: 20.6 °C
logo

Aktivně Náchodem nejen pro rodiny s dětmi

Číslo smlouvy: KK23-54

Cíl projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím jednotlivých produktů zajímavou, zábavnou a zážitkovou formou seznámit cílové skupiny (rodiny s dětmi, senioři, osoby se zdravotním znevýhodněním) s Náchodem a nejbližším okolím.

Popis projektu:

Pro zlepšení kvality služeb cestovního ruchu orientované na rodiny s dětmi, seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním realizujeme tři druhy aktivit:
1. Výlet s tajenkou - na míru zpracování výletu s plněním úkolů a doplňováním tajenky v lokaci Běloves, jehož součástí je ilustrovaná mapa. Informační materiály k výletu bude ke stažení na www.veldo.cz .
2. Aktualizace informačního a propagačního materiálu o edukační stezce v lesoparku Montace, jehož součástí je ilustrovaná mapa se zastaveními a drobnými úkoly.
3. Omalovánky z Náchoda - vytvoření omalovánek s dominantami města Náchod, včetně edukativních popisků.

Projekt „Aktivně Náchodem nejen pro rodiny s dětmi" evidovaný pod číslem KK23-54 je spolufinancován Královéhradeckým krajem ve výši 31 000 Kč prostřednictvím programu „Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2023".