Dnes
Teplota: 21.6 °C
logo

Architektura první republiky v Náchodě

Ministerstvo kultury v rámci dotačního programu Podpora regionálních kulturních tradic – Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spojených s naší státností (1918, 1968, 1993) podpořila projekt „Architektura první republiky v Náchodě“ rozhodnutím číslo MK – S8220/2018 – ORNK.

Popis projektu:
Město Náchod se aktivně podílí na oslavách 100. výročí vzniku Československé republiky, a to pořádáním různých akcí, které probíhají po celý rok. Jednou z nich je výstava fotografií historických budov, které byly vystavěny v Náchodě v letech 1918 – 1938, tedy v období první republiky. Jedná se o 12 staveb, které jsou prezentovány na výstavních panelech na Masarykově náměstí v Náchodě. Budovy jsou vystavěny v architektonických stylech art deco, neoklasicismus a funkcionalismus. K jednotlivým objektům je zpracován popis stavby a jejího využití, které doplňují historické a současné fotografie. Výstava probíhá od 14. května do konce října 2018. Dotace byla dále použita na tisk brožur k výstavě. Brožura přibližuje čtenářům jednotlivé budovy, které jsou doplněny dobovými i současnými fotografiemi. V brožuře jsou publikovány i fotografie z návštěvy prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, který navštívil město Náchod 12. 7. 1926. Brožura je zdarma k dostání v budově náchodské radnice nebo v Městském informačním centru v Náchodě. Propagace projektu byla zajištěna prostřednictvím města Náchod, ale i dalších organizací působících ve městě. Na výlepových plochách je občanům k dispozici po celou dobu realizace projektu plakát, který upozorňuje občany i návštěvníky na aktuální akce týkající se oslav výročí vzniku ČSR. Prostřednictvím projektu „Architektura první republiky“ byla informována náchodská veřejnost, návštěvníci z okolních obcí, stejně tak turisté, jež do Náchoda zavítají především v období letních prázdnin, o významných prvorepublikových stavbách v historických souvislostech vzniku moderního Československého státu.