Dnes
Teplota: 24.4 °C
logo

Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě – dokončení

ČÍSLO PROJEKTU: 19RGI02-0181

CÍL PROJEKTU: Cílem projektu je zvýšení akceschopnosti jednotky požární ochrany Náchod, ochrany života, zdraví osob, majetku a hospodářských aktivit v návaznosti na nové umístění hasičské zbrojnice, tím budou zajištěny podmínky pro rychlý výjezd k mimořádným událostem, v návaznosti na vybavení a zázemí odpovídající ČSN 73 5710 a požadovaným předpisům a normám pro daný druh stavby, dále požadavkům a potřebám hasičů JSDH.

VÝSTUP PROJEKTU: dokončená nová hasičská zbrojnice a odpovídající zázemí JSDH Náchod

POPIS PROJEKTU: Stávající hasičská zbrojnice v Hurdálkově ulici byla pro účely dobrovolných hasičů v dlouhodobě nevyhovujícím stavu. Umístění hasičské zbrojnice plně nezabezpečovalo výjezdové požadavky a dále omezovalo případnou přestavbu a úpravy. Bylo prověřeno více možností, jak tento nevyhovující stav řešit. Přestavba objektů v majetku města nevyšla optimálně z hlediska nákladů nebo prostorového uspořádání a vhodnosti polohy v rámci města, odkoupení a přestavba vhodných nemovitostí z nevyřešení majetkového uspořádání.

Při přípravě propojovací komunikace ul. Parkány - ul. Raisova se naskytly vhodné pozemky pro stavbu nové hasičské zbrojnice. Pozemky jsou vhodně umístěny vzhledem k hlavnímu průtahu města - ul. Pražská i vzhledem k dostupnosti centra. Po výstavbě hasičské zbrojnice, dokončené v dubnu letošního roku, zůstává možnost jejího dalšího rozšíření např. z důvodu nákupu další techniky. Díky nové hasičské zbrojnici jednotka získala vyhovující zázemí pro své členy, vhodné prostory pro umístění techniky a věcného vybavení pro zásah.

Výdaje projektu dle žádosti o dotaci 3 387 386,63 Kč.

Projekt Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě - dokončení, evidovaný pod číslem 19RGI02-0181 je spolufinancován Královéhradeckým krajem ve výši 1 479 651 Kč prostřednictvím programu 19RGI02 - Dotace na individuální účel - jednorázové akce.

- Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě – dokončení