Dnes
Teplota: 24.1 °C
logo

Naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdroj, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000271

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních hodnot a zdrojů Evropského města Náchod - Kudowa-Zdrój. Dalšími cíli projektu budou: Realizovaná infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu a společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů.

Výsledkem projektu bude naučná stezka, která bezprostředně spojí českou a polskou část Evropského města v jejich centrech. Naučnou stezku budou hojně využívat pěší turisté i cykloturisté. To přispěje k prodloužení délky pobytu a zvýšení počtu návštěvníků, kteří současně putují po turistických cílech Evropského města. Společná propagační opatření budou realizována v podobě společných webových stránek Evropského města a aplikací pro chytré mobilní telefony.


Datum zahájení projektu: 31.5.2016
Předpokládané datum ukončení projektu: 31.12.2018

Partneři projektu: Město Náchod - hlavní partner
Kudowa Zdroj - partner

Aktivity projektu - Obsah projektu

1) Naučná stezka - povede z centra města Náchoda (park U Města Prahy) do centra Kudowy-Zdrój (lázeňský park) po úsecích, které nebudou zasaženy automobilových ruchem, budou vhodné pro pěší a cykloturistiku. Stezka bude vybavena interaktivními naučnými panely. Panely budou obsahovat prvky zábavně-naučné jak pro nejmladší a vzdělávací prvky pro mládež a dospělé, informace budou popisovat přírodní a kulturní hodnoty Evropského města a jeho atraktivity. Pomocí QR kódů bude umožněno přesměrování na webovou stránku Evropského města, kde získají turisté další zajímavé informace k naučné stezce.

Bude postaveno odpočívadlo u mostu v Bělovsi a 6 naučných panelů, 3 v Náchodě a 3 v Kudowě. Informace obsažené v naučné stezce byly odsouhlaseny oběma partnery v rámci přípravy projektu. Grafika, konkrétní texty a jazykové verze budou předmětem pracovních setkání v průběhu realizace projektu.

2) společné www stránky
3) propagační předměty
4) Slavnostní otevření stezky - jaro roku 2018

Související články k projektu - aktuality:

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/mesto/zpravodajstvi-detail.asp?id=6254
https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=5738
https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=5718
https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=4160
https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=4196
https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=4204
http://nachod.ecpaper.cz/nachodsky-zpravodaj-cerven-2017/#page=23
https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/zpravodajstvi-detail.asp?id=5517