Dnes
Teplota: 23.7 °C
logo

„Poznáváme Náchod a jeho okolí s mobilní aplikací nebo tištěnými průvodci“ – číslo projektu 21CRG04-0005

Díky realizaci projektu „Poznáváme Náchod a jeho okolí s mobilní aplikací nebo tištěnými průvodci" - číslo projektu 21CRG04-0005 jsme uspokojili různé cílové skupiny, které do města, turistické oblasti Kladské pomezí a Královéhradeckého kraje přijíždějí.

Nejen pro rodiny s dětmi je určen vlastní produkt cestovního ruchu - geolokační hra v mobilní aplikaci GEOFUN. Jedná se o hru, v rámci níž je vytvořena speciální trasa vycházející z náchodských pověstí a vede po zajímavostech, které se nacházejí v okolí Masarykova náměstí.

Pro návštěvníky města a místní obyvatelé byla vytvořena turistická mapa Náchoda a blízkého okolí. Na jedné straně je mapa s vyznačenými turistickými cíli a dalšími důležitými objekty pro snazší orientaci ve městě. Na druhé straně jsou vyznačeny historické a umělecké památky v centru města s českým a polským textem.

Pro milovníky turistiky a památek byl vytvořen nový informační a propagační materiál - brožura o turistických atraktivitách v Náchodě. U každé zajímavosti je sepsán krátký text, případně otevírací doba, kontakt a fotografie. Brožura byla vytvořena také pro anglicky hovořící turisty.

Další aktivitou, která byla hrazena z dotace, je účast dvou zaměstnanců TIC na vzdělávacím kurzu zaměřeného na fotografování a úpravu fotografií. Kurz byl přínosný, z důvodu využívání fotografií do všech informačních a propagačních materiálů, pro výrobu různých suvenýrů nebo k inzerci do časopisů a novin.

Z části dotace byl uhrazen také členský poplatek Asociaci turistických informačních center ČR.