Dnes
Teplota: 1.6 °C

Komise a výbory

KomiseVýboryZvláštní orgány
Komise pro obřady a slavnosti

předseda Zdenka Petrová
členové: Ing. Bělobrádková Ladislava, Čermáková Ludmila, Machová Hana, Ing. Pitašová Věra, Sobolová Marta, Štěpánová Věra, Havlíčková Magda, Kubíčková Bronislava, RNDr. Ivana Šimurdová, Karel Maněna, Iveta Ročková

Komise pro záměry města

předseda: Ing. Karel Maršík
členové: Marek Dvorský, Dipl. Ing. Walter Kurschatke, Jan Říha, Ing. Žák Vladimír, Libor Fiedler, Jiří Elich, Martin Tesař

Komise dopravní

předseda: Jiří Maršík
členové: Kamil Bořek, Ivan Chocholouš, Ivo Scharfer, Ing. Jaroslav Rohulán, Tomáš Böhm, Matyáš Koubek, Jan Balcar, Pavel Sokolář

Komise životního prostředí a čistoty města

předseda: Ing. Iva Cvetanova
členové: Kamil Bořek, Petr Jirásek, Jaroslav Jung, Jan Mojžíš, Ing. Pavel Korda, Libor Šustr, Hana Jarešová, Pavel Pařízek, Stanislav Zemánek

Komise kulturní

předseda: Bc. Tomáš Magnusek
členové: Mgr. Věra Vlčková, Milena Vítková, Bc. Michal Klemm, Zuzana Kůrková, Štěpán Macura, Jiří Rykr, Helena Brahová, Josef Kindl

Komise tělovýchovná

předseda: Mgr. Michal Brát
členové: Petr Jirásek, Ludmila Zelená, Miroslav Špaček, Ing. Josef Merta, Hana Kopecká, Lukáš Habr, Miloslava Linhartová, Mgr. Miroslav Jindra, Zdeněk Philipp, Petr Štěpán
tajemník: Mgr. Jan Špaček
Město Náchod
odborný pracovník pro kulturu, sport a cestovní ruch
tel. 491 405 218
mob. 778 434 178
j.spacek@mestonachod.cz


Komise výstavby a územního plánování

předseda: Ing. Jan Čtvrtečka
členové: Martin Tesař, Ing. Petr Luciak, Dipl. Ing. Walter Kurschatke, Ing. Pavel Korda, Mgr. Jan Ježek, Libor Šustr, René Ing. Hubka, Ing. Pavel Janeček

Komise sociální a prevence kriminality

předseda: Mgr. Denisa Pokorná
členové: Pavel Sokolář, Marie Šimonová, Jan Mojžíš, Ladislav Bohadlo, Rudolf Samko, Zuzana Vlachová, Judita Koubková

Komise lázeňská

předseda: MUDr. Jan Falta
členové: Ivana Tomková, Pavel Punar, Lenka Hronovská, MUDr. Jiří Sedláček, Jiří Hora, Daniela Krynková, Ing. Iva Cvetanova, Oldřich Manych

Školská komise

předseda: Mgr. Denisa Pokorná
členové: Ing. Pavla Maršíková, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Zuzana Kůrková, Mgr. Jakub Dvořák, Robert Patzelt, Mgr. Radka Lokvencová

Komise cestovního ruchu

předseda: Milan Nosek
členové: Jan Linhart, Zdeněk Balcar, Pavel Sedláček, František Vopěnka, Vlasta Bautzová, Petr Břenda

Komise letopisecká a místopisná

předseda: RNDr. Ivana Šimurdová
členové: Petr Břenda, Mgr. Věra Vlčková, Judita Koubková, Martin Lukeš, Martin Tesař, Ing. Miloslav Řezníček

Stálá komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na dodávky, služby a stavební práce

1. člen - Ing. Tomáš Šubert, autoriz. ing./ náhradník 1. člena - Ing. René Hubka
2. člen - Ing. Jan Čtvrtečka. / náhradník 2. člena - Jiří Fabián, autoriz.stavitel
3. člen - Ivana Kozáková/ náhradník 3. člena - Mgr. Karel Petránek
4. člen - Michal Kudrnáč/ náhradník 4. člena - Ing. Iva Cvetanova
5. člen - Ivan Chocholouš/ náhradník 5. člena - Ing. Pavla Maršíková


Kontrolní výbor


Plní úkoly dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích :

- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města
- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti
- plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města

předseda: Jiří Prokop
členové: Jiří Dobýval, Petr Jirásek, Hana Kopecká, Michal Kudrnáč, Milan Marek a Josef Šimon.

Statut Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města Náchoda (pdf/129 kB)

Finanční výbor


Plní úkoly dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích :

- provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města
- plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města

předseda: Radek Jakubský
členové:Pavel Bělobrádek, Štěpán Kačer, Boris Oláh, Jan Řehák, Jitka Štimová a Jindřich Vlášek.

Statut Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města Náchoda (pdf/129 kB)


Komise k projednávání přestupků Města Náchoda


Předseda: JUDr. Lenka Viková, Eva Poláčková
Členové: Mgr. Hana Mílová, Bc. Hana Horáková, Michaela Mizerová, Dana Hečková, Lenka Vintrová, Hana Kopecká, René Kýr, Jan Mojžíš, Mgr. Helena Kudelová