Dnes
Teplota: 24.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 6. / 10. / schůze rady města Náchoda konané dne 13. března 2015


Pojmenování nové ulice

Usnesení č. 10/378/15 - rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit pojmenování ulice "Krátká" dle návrhu Letopisecké a místopisné komise městaJiří Maršík
radní města
Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta