Dnes
Teplota: 12.3 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 11. / 15. / schůze Rady města Náchoda konané dne 17. dubna 2015


Vyloučení uchazeče

Usnesení č. 15/474/15 - rada města r o z h o d l a o vyloučení uchazeče SPORT REAL s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín, IČ 36626015 z dalšího posouzení nabídek výběrového řízení "Modernizace veřejného stadionu Hamra v Náchodě" z důvodu nesplnění zákonných požadavků


Ing. Tomáš Šubert
1. místostarosta
Jan Birke
starosta