Dnes
Teplota: 15.1 °C

Souhrn usnesení z 27. / 159. / schůze Rady města Náchoda konané 2. července 2018

VZ - Stavební práce v areálu bývalé TEPNY Náchod

Usnesení č. 159/4229/18 - rada města s c h v a l u j e

následující pořadí předložených nabídek na veřejnou zakázku „Stavební práce v areálu bývalé TEPNY Náchod" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem na pořadí č. 1:

Pořadí č. 1: BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí,

IČO: 27504867, nabídková cena: 5.850.000,00 Kč bez DPH

Pořadí č. 2: EUROVIA CS a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 46274924, nabídková cena: 5.899.316,22 Kč bez DPHIng. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta