Dnes
Teplota: 26.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Souhrn usnesení z 30. / 71. / schůze Rady města Náchoda konané dne 22. září 2016


Pořízení rolby pro zimní stadion - předložení žádosti o dotaci Usnesení č. 71/2061/16 - rada města d o p o r u č u j e realizaci projektu "Rolba na úpravu ledové plochy na zimním stadionu Náchod" a s o u h l a s í
s předložením žádosti o dotaci na tento projekt do 2. kola Programu 133510 pro rok 2016 pro subtitul 133512 - Podpora materiálně technické základny sportovních organizací vyhlášeným MŠMT ČR

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Jan Birke
starosta