Dnes
Teplota: 27.5 °C

Vestavba do půdního prostoru MŠ Vítkova ul. 304, Náchod - Běloves


Datum od - do: 06.12.2011 - 05.01.2012
Typ: oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Číslo jednací:
Zveřejnil: Odbor správní

Obsah: 

 

Zadavatel:               Město Náchod, Masarykovo nám.40, 547 61 Náchod, IČ 00272868

 

Veřejná zakázka:   „Vestavba do půdního prostoru MŠ Vítkova ul. 304, Náchod -   

                                   Běloves"

 

Způsob zadání:       výzva ke zpracování nabídky dle vnitřního předpisu města Náchod o zadávání zakázek do  6 mil. Kč bez DPH

 

Výše uvedená veřejná zakázka malého rozsahu byla přidělena uchazeči:

 

      Zdeněk Kozák, Lipí 42, 547 01 Náchod

 

Odůvodnění zadání veřejné zakázky tomuto uchazeči:

Zakázka na  akci " Vestavba do půdního prostoru MŠ Vítkova ul. 304, Náchod -  Běloves" byla uchazeči přidělena na základě usnesení rady města Náchoda č. 46/1250/11 ze dne 29.11.2011 za  dodržení podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.