Dnes
Teplota: 25.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení ze 14. / mimořádného / zasedání zastupitelstva města
konaného 19. listopadu 2008


I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Podmínky prodeje 100 % akcií Pivovar Náchod a. s.
b/ Program regenerace MPZ na roky 2008 - 2011
c/ Delegování zástupce města na valnou hromadu Beránek Náchod a. s.
d/ Smlouvu o půjčce

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ kritéria a postup vypsání výběrového řízení odprodeje 100% akcií Pivovar Náchod a. s.
b/ aktualizovaný Program regenerace Městské památkové zóny /MPZ/
c/ Smlouvu o půjčce č. 1183/SMF/2008 mezi městem Náchod a Pivovar Náchod a.s., IČO 47468661

III. Zastupitelstvo města z ř i z u j e

a/ nezávislou komisi s mandátem stanovit pořadí nabídek s doporučujícím stanoviskem pro jednání zastupitelstva a za zastupitelstvo do této komise deleguje po jednom zástupci volebních stran zastoupených v zastupitelstvu města

IV. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) a h) zákona o obcích, jako zástupce města Náchod na mimořádnou valnou hromadu Beránek Náchod a.s. starostu města Ing. Oldřicha Čtvrtečku a zmocňuje jej hlasovat pro schválení paní Ireny Kochové jako členky představenstva Beránek Náchod a.s.

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta