Dnes
Teplota: 26.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného dne 13. července 2010


I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozpočtová opatření
c/ Doplnění pořízení změny č.5 ÚPSÚ Náchod
d/ Zprávu KV ZM - Kontrola způsobu vyřizování žádostí o změnu územního plánu
e/ Smlouvu o půjčce č. SMF/1696/2010
f/ Vyřazení majetku

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e
a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2980A, 3015A + nabídnout neprodané pozemky majitelům přilehlých nemovitostí, 3031A,
b/ rozpočtová opatření od 14. 6. 2010
c/ zařazení lokality č. 28/5 do projednávání v rámci pořízení změny č. 5 ÚPSÚ Náchod
d/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč dle návrhu

III. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í

a/ s převody nemovitého majetku obce č. : 3001 - nová výzva
b/ s prodloužením termínu úhrady kupní ceny pro prodej bytové jednotky Bílá 1971/12 do 30. 11. 2010
c/ se smlouvou o půjčce č. SMF/1696/2010

VII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ zprávu KV ZM - Zápis z kontroly způsobu vyřizování žádostí o změnu územního plánu

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta